Go to Top

Novi zakon o poslovni skrivnosti

Na sporedu Državnega zbora je bila poslovna skrivnost, saj je bil sprejet novi Zakon o poslovni skrivnosti. Zakon o poslovni skrivnosti prenaša v slovenski pravni red direktivo EU iz leta 2016. Vas zanima kako je poslovna skrivnost opredeljena v novem zakonu? Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun dohodnine

Novi Zakon o poslovni skrivnosti celovito in na novo ureja področje poslovnih skrivnosti v enem predpisu. Novi zakon o poslovni skrivnosti bo začel veljati 20. aprila 2019.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Kaj se šteje kot poslovna skrivnost?

Kot poslovna skrivnost se po zakonu šteje nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

 • so skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
 • ima tržno vrednost;
 • imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Vas zanima poslovna skrivnost in potrebujete več informacij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Domneva se, da je imetnik poslovne skrivnosti razumno ukrepal, če je informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe.

Kaj se ne more določiti za poslovno skrivnost?

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki:

 • so po zakonu javne, ali
 • informacije o kršitvi zakona ali
 • dobri poslovni običaji.

Novi Zakon o poslovni skrivnosti loči med zakonito in protipravno pridobitvijo, uporabo ali razkritjem poslovnih skrivnosti.

Pravni nasvet

Poslovna skrivnost – kaj se šteje za zakonito pridobitev, uporabo in razkritje?

Pridobitev poslovne skrivnosti se šteje za zakonito, če se pridobi z:

 • neodvisnim odkritjem ali stvaritvijo;
 • opazovanjem, proučevanjem, razstavljanjem na sestavne dele ali preizkušanjem izdelka ali predmeta, ki je bil dan na voljo javnosti ali je v zakoniti posesti pridobitelja, katerega ne zavezuje nobena pravno veljavna dolžnost omejitve pridobitve poslovne skrivnosti;
 • uresničevanjem pravice delavcev ali predstavnikov delavcev do obveščenosti in posvetovanja v skladu z veljavnimi predpisi, kadar je tako razkritje potrebno za ta namen;
 • vsakim drugim ravnanjem, za katero se v danih okoliščinah šteje, da je v skladu s poštenimi poslovnimi praksami, ali
 • uresničevanjem pravice dostopa do informacij javnega značaja.

Zakonita je tudi pridobitev, uporaba ali razkritje poslovne skrivnosti, če tako pridobitev, uporabo ali razkritje zahteva ali dovoli zakon, predpisi Evropske unije ali ga stranki nalaga pravnomočna in izvršljiva sodna odločba.

Potrebujete pogodbo o zaposlitvi, v kateri bo vključena tudi poslovna skrivnost? Za pravni nasvet nam pišite na data@data.si ali pa nas pokličite na 01 6001 528.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja