Go to Top

Pisna navodila delavcu niso obvezna

Pisna navodila delavcu za delo so vsekakor dobrodošla, saj se tako zmanjša možnost nerazumevanja med delavcem in delodajalcem. Vendar pa pisna navodila niso obvezna, o čemer je odločilo tudi Vrhovno sodišče Slovenije v sodbi VIII Ips 248/2017.

Informativni izračun plače

Uspešnost poskusnega dela in pisna navodila

Pisna navodila delavcu niso obvezna125. člen ZDR-1, ki ureja poskusno delo, ne določa, da bi moral imeti delodajalec za ocenjevanje poskusnega dela pisno določene kriterije v posebnem internem aktu ali v pogodbi o zaposlitvi. Temu je pritrdilo tudi sodišče je v zgoraj citirani sodbi. To je odločilo, da mora biti delavec vnaprej seznanjen z zahtevami delodajalca in njegovimi pričakovanju, kar pa ne pomeni nujno, da morajo biti delavcu izdana pisna navodila za delo, z vnaprej določenimi roki za njihovo izpolnitev. Ustna seznanjenost s pričakovanji delodajalca zadostuje. Delodajalec mora tako poskrbeti, da je delavec seznanjen s pričakovanimi delovnimi rezultati, ki jih mora dosegati, ni pa potrebno, da ima zato pisna navodila. Takšna odločitev sodišča je pomembna, saj je v praksi včasih nemogoče vsa navodila za vse zaposlene podajati v pisni obliki. Tudi ustna navodila so dovolj, vendar mora delodajalec pri tem paziti, ali ga delavec razume. Biti mora torej dovolj jasen in natančen.

 Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešnega poskusnega dela je tako možna tudi, če delavec ni imel pisnih navodil s strani delodajalca. Seveda pa je moral biti delavec kljub temu jasno seznanjen s svojimi zadolžitvami in s pričakovanji delodajalca. Ob presoji zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega dela pa se presojajo tudi druge okoliščine. Tako je na primer sodišče v zgoraj citirani sodbi ob razsodbi, da je bila odpoved zakonita, upoštevalo tudi dejstva, da je bil delavec vodilni delavec, vodja zunanje trgovine in nabave, od katerega se je upravičeno pričakovalo večjo mero samostojnosti in samoiniciativnosti ter ne zgolj delo po navodilih.

Pisna navodila delavcu niso obvezna

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu naj pripravi pravnik

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je zahteven postopek, ki mora biti izpeljan zakonito in visoko strokovno. Če niso podani razlogi za odpoved in teh razlogov kot delodajalec ne morete dokazati, potem pogodbe o zaposlitvi ne morete odpovedati. Naši pravniki vam lahko pomagajo pri presoji, kdaj so podani razlogi za odpoved in kdaj ne, za vas pa lahko tudi izpeljejo celoten postopek odpovedi. Za ponudbo nas pokličite na 01 6001 526 ali nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja