Go to Top

Preoblikovanje s. p. v d. o. o. – vključite pravnika!

Preoblikovanje s. p. v d. o. o. je precej pogosto. Na začetku podjetniške poti posamezniki namreč najpogosteje registrirajo s. p., saj za ustanovitev s. p. ni potreben ustanovni kapital. Podjetnik vloži v svoje podjetje tisto osebno premoženje, ki ga lahko uporabi tudi za opravljanje svoje podjetniške dejavnosti. Ko pa podjetnik razvije svojo dejavnost in začne dosegati večje dobičke, je smiselno, da začne razmišljati o spremembi pravnoorganizacijske oblike podjetja. Najpogosteje se odločijo za preoblikovanje s. p. v d. o. o.

Ustanovitev podjetja

Preoblikovanje s. p. v d. o. o. – ob pomoči pravnika

Preoblikovanje s. p. v drugo obliko podjetja je postopek, ki ga je potrebno opraviti pri notarju. Kljub temu, da sam postopek opravite pri notarju, pa je smiselno, da se pred samim postopkom posvetujete s pravnikom in davčnim svetovalcem. S prenosom preidejo namreč na novo podjetje vse pravice in obveznosti samostojnega podjetnika v zvezi s podjetjem. To pa je potrebno tudi ustrezno pravno formalno urediti.

Sam postopek preoblikovanja

Preoblikovanje s. p. v d. o. o.

Vsaj tri mesece pred preoblikovanjem mora podjetnik na primeren način obvestiti upnike oziroma objaviti, da bo svojo dejavnost nadaljeval v drugi organizacijski obliki.

Samostojni podjetnik lahko prenese podjetje (s. p.) na novo kapitalsko družbo ali na prevzemno kapitalsko družbo, kar je potrebno upoštevati pri vpisu v sodni register. V primeru prenosa na novo družbo, mora samostojni podjetnik sprejeti sklep o prenosu in vložiti predlog za prenos podjetja pri notarju. Ta potrebne dokumente overi in jih posreduje v odločanje registrskemu organu, to je sodišču. Sodišče opravi hkraten vpis ustanovitve nove družbe in prenos podjetja v sodni oziroma Poslovni register Slovenije, Ajpes pa po prejemu sklepa sodišča o vpisu prenosa podjetja izbriše samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra po uradni dolžnosti.

Preoblikovanje s. p. v d. o. o.

Prenos podjetja na prevzemno kapitalsko družbo pa pomeni prenos podjetja na že obstoječo kapitalsko družbo. Samostojni podjetnik mora namesto sklepa o prenosu podjetja, s poslovodstvom prevzemne družbe skleniti pogodbo o prenosu podjetja. Ta mora biti sklenjena v notarskem zapisu. Z vpisom prenosa s. p. preide na novo družbo, podjetnik (fizična oseba) pa postane imetnik deleža družbe. Ajpes tudi v tem primeru izbriše samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra na podlagi sklepa sodišča o v vpisu prenosa podjetja.

Za pomoč naših pravnikov pokličite na 01 6001 526 ali nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja