Go to Top

Odpust obveznosti lažji za poštene dolžnike, težji za špekulante

Ko bo sprejeta, se bo poostrena stečajna zakonodaja uporabila tudi za že odprte postopke, v katerih je sodišče že odločilo o dolžnikovem predlogu za začetek postopka odpusta obveznosti in je tudi določilo preizkusno obdobje.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Niste prepričani, katere zakone morate zagotovo poznati kot podjetnik? Pridružite se nam na seminarju, kjer vam bomo povedali abecedo slovenske zakonodaje in osnovnih zakonov, ki jih morate poznati.

Več informacij

Osebni stečaj v prid vestnemu in poštenemu dolžniku

Pravni učinki odpusta obveznosti nastanejo šele na podlagi pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti, zato tovrstna rešitev za uporabo poostrene stečajne zakonodaje ne bo v nasprotju z načelom sorazmernosti, pojasnjujejo na Ministrstvu za pravosodje, kjer so pripravili predlog nove zakonodaje.

O tem, da se stečajna zakonodaja spreminja in da je pravosodno ministrstvo pripravilo spremembe pogojev za osebni stečaj, smo že pisali. V prispevku Stečajna zakonodaja: Pri osebnem stečaju podaljšanje obdobja izpodbojnosti iz tri na pet let, si lahko preberete več o načrtovanih spremembah.

Na ministrstvu so torej pripravili novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, s čimer bodo uveljavili dodatne varovalke pred zlorabami statusa osebnega stečaja. Predlog novele je že potrdila tudi vlada in ga poslala v potrjevanje poslancem Državnega zbora.

Kot pravijo na ministrstvu, želijo konkretno poostriti varovalke pri ovirah za odpust obveznosti. Z novimi, strožjimi pogoji se osebni stečaj ne bo splačal dolžniku, ki zlorablja uveljavljanje osebnega stečaja, vestnemu in poštenemu dolžniku pa pogoji ne bodo poslabšali položaja, trdijo na ministrstvu. Kot že omenjeno, bodo strožji pogoji po sprejemu veljali tudi pri vseh postopkih, kjer sodišče še ni sprejelo sklepa o odpustu obveznosti.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Kot pravijo na ministrstvu bodo z novimi načeli vestnosti in poštenja zamejili potencialne zlorabe, poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku pa bodo omogočili odpust tistih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti. S predlogom zakona se ustanovita dve temeljni skupini proti odpust obveznosti.

Odpust obveznosti ‘po novem’

V prvo skupino spadajo ovire, ki se nanašajo na:

  • Pravnomočno obsodbo za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu,
  • položaj, če je bilo o odpustu obveznosti stečajnega dolžnika že odločeno in od pravnomočnosti odločbe še ni poteklo deset let in so mu bile obveznosti enkrat že odpuščene. Po novem pa tudi v primeru, da je bilo stečajnemu dolžniku odpust obveznosti že zavrnjen ali razveljavljanje.

V drugi skupino pa spadajo ovire, ki pomenijo zlorabo pravice do odpusta obveznosti. V skladu s prenovljenim zakonom odpust obveznosti ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja izhaja, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti.

odpust obveznosti

Na ministrstvu prav tako predlagajo dodatne spremembe, kjer bo lahko sodišče v posebnih primerih na predlog upravitelje stečajnemu upniku lahko skrajšalo preizkusno obdobje. V primeru, da stečajni dolžnik v naslednjih dveh letih ne bo zmožen pridobivati višjih prihodkov, bo sodišče določilo obdobje krajše od dveh let, a ne krajše od šest mesecev od začetka postopka odpusta obveznosti.

Osebni stečaj se nekaterim ne bo več splačal

Z novimi ovirami bo upnikom in sodišču omogočeno lažje dokazovanje obstoja ovir do odpusta obveznosti, kar bo za nekatere dolžnike predstavljajo bistveno večjo oviro v postopku osebnega stečaja, kot je to veljalo do sedaj.

Po mnenju ministrstva bodo sodišča in upravitelji na eni strani bolj individualizirano presojali ravnanje dolžnikov in njihovih razmer, stanj in razlogov za njihovo insolventnost. Na drugi strani bodo nova ureditev upnikom in upravitelju nudila več možnosti in učinkovitejše varstvo proti morebitnim zlorabam instituta odpusta obveznosti.

Z dodatnimi ukrepi zamejitev zlorab nižjega poplačila upnikov

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Ste prepričani, da poznate vse oblike dela in njihove obdavčitve? Na seminarju vas bomo seznanili z vsemi oblikami dela ter vam svetovali, katera oblika dela je za vas najbolj ugodna oziroma, katera oblika dela se vam splača glede na dejavnost, ki jo želite opravljati. Pridružite se nam!

Več informacij

Ministrstvo je predlagalo tudi dodatne previdnostne ukrepe, s katerimi bodo zamejili možnost zlorab nižjega poplačila upnikov v osebnih stečajih. Ti ukrepi so naslednji:

  • Podaljšuje se rok za vložitev ugovora proti odpustu obveznosti, in sicer do konca preizkusnega obdobja,
  • podaljšuje se obdobje izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika s treh na pet let. S tem pa se razširi nabor pravni poslov in dejanj, ki jih je mogoče izpodbijati v tem podaljšanjem obdobju,
  • z namenom preprečiti dolžniku skrivanje premoženja, se podaljšuje rok za vložitev tožbe na razveljavitev odpusta obveznosti z dveh na tri leta,
  • za stečajnega dolžnika se uvaja dolžnost sodelovanja s sodiščem in upraviteljem, katere kršitev predstavlja eno izmed dodatnih ovir za odpust obveznosti.

Vas zanima, kdaj gre za osebni stečaj in katere pogoje morajo stečajni dolžniki upoštevati. Preberite si še:

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja