Go to Top

Osebni stečaj in odpust obveznosti dolžnikom

Vzrok za osebni stečaj je enak kot za stečajni postopek nad pravno osebo – začne se zaradi sorazmernega in hkratnega plača terjatev vseh upnikov dolžnika. V stečajno maso je vključeno vso premoženje dolžnika, ki ga je imel ta v začetku stečajnega postopka, razen če je zaradi posameznih določb Zakona o izvršbi in zavarovanju izvzeto iz terjatev.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Kaj lahko naredite, če inšpektorji potrkajo na vrata vašega podjetja? Na seminarju vam razkrijemo, na katere dele slovenske zakonodaje morate biti pozorni, da vas inšpektorji ne bodo redno obiskovali.

Več informacij

Osebni stečaj ne pomeni avtomatične oprostitve dolgov

Na Ministrstvu za pravosodje pravijo, da »osebni stečaj še ne pomeni, da bo insolventnemu dolžniku odpuščeno plačilo preostanka obveznosti«. Podjetje oziroma dolžnik postaneta insolventna, ko obveznosti podjetja ali dolžnika presegajo premoženje podjetja oziroma prezadolžene osebe, kar pomeni, da dolžnik ne more poravnati vseh svojih dolgov.

osebni stečaj

Za fizične osebe, ki se odločijo za osebni stečaj ali so ga predlagali upniki, se po koncu stečajnega postopka ne prenehajo terjatve upnikov, ki jih dolžnik v postopku stečaja ni plačal. Za razliko od upnikov stečajnega postopka nad pravnimi osebami, se izvrševanje terjatev upnikov s sklenitvijo stečajnega postopka.

S predlogom do odpusta obveznosti

Kot pravijo na ministrstvu, lahko dolžnik do izdaje o končanju postopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja. S predlogom lahko dolžnik doseže del postopka za osebni stečaj, za katerega se mu bodo odpustile nekatere obveznosti.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Preizkusno obdobje za osebni stečaj od dve do pet let

Kot pojasnjujejo na pravosodnem ministrstvu se dolžniku v primeru uspešnega postopka odpusta dolgov po zaključenem preizkusnem obdobju »preostanek njegovih obveznosti, ki bi se sicer lahko izterjale na podlagi sklepa o končanju stečajnega postopka, odpustil«. V tem primeru, dodajajo na ministrstvu, se bodo prenehale tudi pravice upnikov za sodno uveljavljanje plačila preostanka terjatev.

Sodišče pri določitvi preizkusnega obdobja, ki z zakonskim rokom traja od dve do pet let, upošteva predvsem:

 • starost stečajnega dolžnika,
 • družinske razmere dolžnika,
 • zdravstvena in druga osebna stanja dolžnika,
 • razloge za njegovo insolventnost.

Komu se obveznosti nikoli ne odpustijo?

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Se podajate v podjetništvo? Na kaj morate biti pozorni takoj ob začetku poslovanja, da se vam ne bo zalomilo, vam povemo na naši podjetniški abecedi.

Več informacij

Po Zakonu o finančnem poslovanju, postopki zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPPIPP) veljajo štiri procesne kategorije, zaradi katerih se odpust obveznosti ne dovoli dolžniku. Odpust dolgov se ne dovoli, če:

 • je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano. Glede na sodno prakso pridejo v poštev kazniva dejanja, ki niso omejena na kazniva dejanja določena v Kazenskem zakonikuv poglavju o kaznivih dejanjih zoper premoženje (tatvina, velika tatvina, rop, roparska tatvina, zatajitev, jemanje podkupnine, izdaja tajnih podatkov, …) oziroma v poglavju o kaznivih dejanjih zoper gospodarstvo (zloraba monopolnega položaja, lažni stečaj, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, pranje denarja…). V to kategorijo se vključujejo tudi kazniva dejanja storjena v tujini in kazniva dejanja, pri katerih pride do obsodbe še tekom preizkusnega obdobja;
 • je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja predal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000 evrov;
 • so bile stečajnemu dolžnik njegove obveznosti že odpuščene, a od pravnomočnosti sklepa o odpusti teh obveznosti še ni preteklo deset let,
 • je stečajni dolžnik v zadnji treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem ali, če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo ali, če lahko glede na njegov premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.

Poleg štirih različnih kategorij, ZFPPPIPP dolžniku nalaga še nekatere druge obveznosti, kjer gre za dodatno nalogo in pristojnost upravitelja med preizkusnim obdobjem. V primeru, da dolžnik krši te obveznosti, mu lahko sodišče odredi razlog proti odpustu obveznosti.

Že včeraj smo pisali o osebnih stečajih. V prispevku Osebni stečaj: Številka vsako leto večja si lahko preberete o trendih osebnih stečajev, ki so v zadnjem letu precej narasli.

Komentarjev (2)

 • Nuša Krevh 27. avgusta 2018 - 15:30 Odgovori

  Zanima me zakaj se ne izbrišejo prispevki, za zdravstvene mi je logično da bi se morali, a prav tako dolg do fursa..izbrišejo obveznosti do drugih a državnih ne..potem pa tak si po stečaju na istem, če imaš še vedno blokado naslednjih deset let.

  • Data, d.o.o. 28. avgusta 2018 - 8:27 Odgovori

   Spoštovani, hvala za vaš komentar. Če želite konkreten odgovor na to vprašanje, pa predlagamo, da se obrnete na FURS. Srečno in lep pozdrav, Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja