Go to Top

Osebni stečaj in preživnina

Osebni stečaj in poplačilo zapadlih dolgov dolžnika

Osebni stečaj je postopek, ki se vodi zoper prezadolženo fizično osebo ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost. V postopku osebnega stečaja se poskušajo poplačati zapadli dolgovi dolžnika, lahko pa se doseže tudi odpust obveznosti dolžnika. Kako pa osebni stečaj vpliva na obveznost plačevanja preživnine?

Informativni izračun plače

Osebni stečaj in preživnina

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Osebni stečaj ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Omenjeni zakon med drugim določa, da se z začetkom osebnega stečaja ustavijo postopki izvršbe zoper dolžnika. Vendar pa zakon določa tudi izjeme. Ena izmed teh izjem so tudi postopki izvršbe za plačilo zakonite preživnine. Osebni stečaj dolžnika tako na te postopke ne bo vplival in ti nemoteno tečejo dalje. Poleg tega je tudi med že začetim postopkom osebnega stečaja mogoče pričeti s postopkom izvršbe za plačilo preživnine.

računovodsko svetovanje

Odpust obveznosti v osebnem stečaju

Osebni stečaj se lahko zaključi tudi z odpustom obveznosti stečajnega dolžnika, če dolžnik izpolnjuje zakonsko določene pogoje. Predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, lahko dolžnik vloži do zaključka postopka osebnega stečaja.

Namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti prenehanje tistih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja. Preizkusno obdobje sicer ne sme biti krajše od dveh let in ne daljše od petih let od začetka postopka odpusta.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Ali odpust obveznosti vpliva na preživnino?

Ne, odpust obveznosti na preživninsko obveznost ne vpliva. Obveznosti dolžnika iz naslova zakonite preživnine tako ni mogoče odpustiti. Tako bo dolžnik tudi v primeru, če bo dosegel odpust obveznosti, še vedno dolgoval plačila iz naslova zakonite preživnine. Če torej dolžnik, ki dolguje preživnino, predlaga začetek osebnega stečaja, se s tem ne bo mogel izogniti obveznosti plačevanja.

Že vloženi postopki izvršbe za plačilo preživnine bodo tako tekli naprej. Če upnik/upnica še ni pričel s postopkom izvršbe zoper dolžnika, pa to lahko stori tudi med postopkom osebnega stečaja dolžnika.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja