Go to Top

Archives

Tag Archives: upniki

Insolvenčni zakon je doživel spremembe – kaj to pomeni za podjetja?

Insolvenčni zakon je pred kratkim doživel spremembe, ko je vlada sprejela predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Kaj te spremembe pomenijo za delodajalce in njihove zaposlene? Ustanovite s.p. ali d.o.o. na DATA točki! Pokličite 01/600-1530! Insolvenčni zakon – zakaj je doživel spremembe? Vlada se je odločila spremeniti insolvenčni zakon predvsem zato, ker bo novela uskladila zakonodajo z evropskimi direktivami glede prestrukturiranja in insolventnosti. Nadaljuj z branjem

Zastavljene premičnine pravnih oseb v eni aplikaciji

Zdaj je mogoče zastavljene premičnine pravnih oseb iskati tudi z oznakami pravnih oseb in ne več le preko identifikacijskih številk premičnin. Upniki bodo tako lažje preverili, katere premičnine so zastavili njihovi dolžniki in komu, prav tako bodo lahko bolj enostavno preverili, za kakšno višino glavnice so bile zastavljene. Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je namreč pripravila aplikacijo eRZPP, preko katere je iskanje zastavljenih premičnin  po dolžnikih in zastaviteljih mogoče Nadaljuj z branjem

Odpust obveznosti lažji za poštene dolžnike, težji za špekulante

Ko bo sprejeta, se bo poostrena stečajna zakonodaja uporabila tudi za že odprte postopke, v katerih je sodišče že odločilo o dolžnikovem predlogu za začetek postopka odpusta obveznosti in je tudi določilo preizkusno obdobje. Osebni stečaj v prid vestnemu in poštenemu dolžniku Pravni učinki odpusta obveznosti nastanejo šele na podlagi pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti, zato tovrstna rešitev za uporabo poostrene stečajne zakonodaje ne bo v nasprotju z načelom sorazmernosti, pojasnjujejo Nadaljuj z branjem