Go to Top

Kako ustanoviti d. o. o. in kaj potrebujete?

Se sprašujete, kako ustanoviti d. o. o. in katere dokumente boste ob tem potrebovali? V nadaljevanju smo pripravili napotke in korake, ki so ključni za ustanovitev d. o. o.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Ste v večni dilemi, ali bi se samozaposlili? Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo seznanili z prednostmi in slabostmi samozaposlitve ter vam svetovali, kakšne so vaše optimalne možnosti glede na dejavnost, ki jo želite opravljati.

Več informacij

Kako ustanoviti d. o. o.?

Družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) lahko ustanovi domača fizična oseba, tuja fizična oseba, domača pravna oseba ali tuja pravna oseba. Družbenikov je lahko največ 50, za višje število družbenikov pa se lahko bodoče podjetje dogovori z ministrstvom za gospodarstvo.

Ustanovitev d. o. o. je na točki VEM brezplačna

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovite na točki VEM, kjer lahko sodeluje le en izmed ustanoviteljev, direktorjev oziroma prokuristov. Ko je dokumentacija pripravljena, se morajo vse vpletene osebe oziroma preostali ustanovitelji in zastopniki še osebno zglasiti na točki VEM in ob predložitvi osebnega dokumenta podpisati pripravljeno dokumentacijo.

Kako ustanoviti d. o. o. in osnovni kapital

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Pogoj za ustanovitev d. o. o. je osnovni kapital, ki mora znašati najmanj 7.500 evrov. Osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov, ki so lahko različnih vrednosti. Pri tem pa mora biti posamični osnovni vložek višji od 50 evrov.

D. o. o. ustanovite s pogodbo o ustanovitvi oziroma družbeno pogodbo, ki jo podpišejo vsi družbeniki. Pogodba je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa, na posebnem obrazcu v fizični ali v elektronski obliki. V primeru, da d. o. o. ustanovi le en ustanovitelj, sprejme akt o ustanovitvi.

kako ustanoviti d. o. o.Katere dokumente potrebujete?

Ustanovitelj pri registraciji d. o. o. potrebuje naslednje dokumente:

 • osebni dokument,
 • enotno matično številko občana (EMŠO),
 • davčno številko,
 • delež v kapitalu,
 • overjen prevod uradnega izpisa iz registra ustanoviteljevega sedeža,
 • overjena izjava lastnika objekta na poslovnem naslovu za dovoljevanje poslovanja (v primeru, da ustanovitelj ni lastnik objekta na poslovnem naslovu).

V primeru, da je ustanovitelj tuja fizična oseba, bo ta za registracijo d. o. o. potrebovala še tuj osebni dokumenti in slovensko davčno številko. V podjetju Data d. o .o tujcem pomagamo tudi pri postopku pridobitve slovenske davčne številke.

Če tuja pravna oseba oziroma tuje podjetje ustanavlja d. o. o., bo ta potrebovala še:

 • slovensko davčno številko za tuje matično podjetje, ki želi v Sloveniji ustanoviti podjetje,
 • izpisek iz matičnega registra podjetij za tuje matično podjetje, ki mora biti preveden v slovenščino pri sodnem prevajalcu in overjen z apostile,
 • osebni dokument ustanoviteljev in zastopnikov – v primeru, da so zastopniki tujci, tudi oni potrebujejo slovenske davčne številke.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

A za avtorsko pogodbo, B za bilanco stanja, C za cedularne obdavčitve. S preostalim delom poslovne abecede vas seznanimo na seminarju. Pridružite se nam!

Več informacij

Vpis v sodni register na točki VEM

Družbenik lahko vpis d. o. o. v sodni register opravi na točki VEM, a je predlogu za vpis potrebno priložiti še naslednje listine:

 • akt o ustanovitvi oziroma družbeno pogodbo,
 • sklep o imenovanju zastopnikov,
 • izjava zastopnika oziroma strinjanje vsakega zastopnika posebej, da določena oseba nastopi funkcijo direktorja ali prokurista,
 • sklep o določitvi poslovnega naslova,
 • potrdilo banke o vplačilu osnovnega kapitala.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

V podjetju Data d. o. o. smo za registracijo s. p. ali za ustanovitev d. o. o. na voljo vsak dan. Za brezplačno registracijo podjetja nam pišite na naslov data@data.si ali nas pokličite na telefonsko število 01 6001 530 in rezervirajte svoj termin.

V prispevku Katere dokumente potrebujete za odprtje s. p.? si lahko preberete o korakih za registracijo s. p.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja