Go to Top

Archives

Tag Archives: osebni stečaj

Odpust obveznosti lažji za poštene dolžnike, težji za špekulante

Ko bo sprejeta, se bo poostrena stečajna zakonodaja uporabila tudi za že odprte postopke, v katerih je sodišče že odločilo o dolžnikovem predlogu za začetek postopka odpusta obveznosti in je tudi določilo preizkusno obdobje. Osebni stečaj v prid vestnemu in poštenemu dolžniku Pravni učinki odpusta obveznosti nastanejo šele na podlagi pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti, zato tovrstna rešitev za uporabo poostrene stečajne zakonodaje ne bo v nasprotju z načelom sorazmernosti, pojasnjujejo Nadaljuj z branjem

Stečajna zakonodaja: Pri osebnem stečaju podaljšanje obdobja izpodbojnosti iz tri na pet let

Vlada je pričela z obravnavo sprememb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, s katero se bo predvidoma prenovila stečajna zakonodaja. Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog in ga poslalo v obravnavo na vlado, s katerim bi se omogočil postopek preventivnega prestrukturiranja in uporaba posebnih pravil za postopek prisilne poravnave tudi majhnim podjetjem, prenavlja pa tudi področje osebnih stečajev. Vlada bo predvidoma predlog prvič obravnavala v začetku februarja Nadaljuj z branjem

Osebni stečaj in odpust obveznosti dolžnikom

Vzrok za osebni stečaj je enak kot za stečajni postopek nad pravno osebo – začne se zaradi sorazmernega in hkratnega plača terjatev vseh upnikov dolžnika. V stečajno maso je vključeno vso premoženje dolžnika, ki ga je imel ta v začetku stečajnega postopka, razen če je zaradi posameznih določb Zakona o izvršbi in zavarovanju izvzeto iz terjatev. Osebni stečaj ne pomeni avtomatične oprostitve dolgov Na Ministrstvu za pravosodje pravijo, da »osebni stečaj še ne pomeni, da bo Nadaljuj z branjem

Osebni stečaj: Številka vsako leto večja

Ljudi, ki se odločijo za osebni stečaj, je vedno več, število pa se je povečalo predvsem v letu 2014 in 2015. V letu 2013 se je za osebni stečaj odločilo – ali pa so ga zahtevali upniki – 873 ljudi, lani 4.006. Podatke za letošnje leto, ki so jih zajeli na Ministrstvu za pravosodje v statistiki, so nam posredovali sredi decembra, zato ti podatki niso dokončni. V letošnjem letu je bilo do Nadaljuj z branjem

Kako poskrbeti za terjatve do insolventnih dolžnikov?

Pri poslovanju se vsak gospodarski subjekt slej ali prej sreča tudi z neplačniki. Plačilna nedisciplina, ki je pogosto posledica insolventnosti, predstavlja velik problem ne le v slovenskem temveč tudi v širšem evropskem podjetniškem prostoru. Zato je bistvenega pomena, da še pred sklenitvijo poslovnega odnosa preverimo boniteto potencialnega kupca oziroma stranke in redno spremljamo stanje naših terjatev ter ob zapadlosti teh tudi ustrezno ukrepamo. Če je naš dolžnik delujoča gospodarska družba, Nadaljuj z branjem

Furs opominja na obračun DDV

Finančna uprava RS (Furs) pošilja vabila za predložitev obračuna davka na dodano vrednost tistim zavezancem, ki obračuna v predpisanem roku sami niso oddali. Zavezance, ki tega niso storili, pozivajo, naj v samo treh dneh od prejema tega vabila odda obračun DDV ali pa se izjasni, ali sploh še opravlja obdavčljivo dejavnost. Če odgovorov zavezancev ali obračuna DDV ne bodo prejeli, bodo sklepali, da davčni zavezanec ne posluje več in bodo po Nadaljuj z branjem

Pogoji za osebni stečaj

Institut osebnega stečaja je bil v slovenski pravni red uveden v letu 2008, ko je bil sprejet Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Prezadolžene fizične osebe (tudi samostojni podjetniki in zasebniki) so tako dobile možnost, da v formalnem postopku iz svojega obstoječega premoženja in prihodkov poplačajo svoje upnike hkrati in v enakih deležih, obenem pa Zakon daje dolžnikom tudi možnost, da v postopku osebnega stečaja Nadaljuj z branjem