Go to Top

Normiranci in zlorabe sistema obdavčitve pri njih

Normiranci in zlorabe pri podjetnikih in podjetjih

Normiranci in zlorabe tovrstnega sistema obdavčitve se ugotavljajo tako pri samostojnih podjetnikih kot pri družbah. Res je, da so pri podjetnikih pogostejše, saj so tveganja za zlorabo sistema tam večja. Normiranci in zlorabe nižje obdavčitve se izražajo v nižjih davkih fizičnih oseb, torej dohodnine in tudi pri davku od dohodkov pravnih oseb.

Izračunajte si plačo!

Normiranci in zlorabe – predstavitev tveganj za zlorabo sistema

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Pri samostojnih podjetnikih obstaja tveganje za zlorabo sistema s transakcijami med povezanimi osebami. Npr. med družbo in samostojnim podjetnikom, ki je hkrati tudi lastnik te iste družbe. Normiranci in zlorabe se lahko pojavijo tudi pri situaciji, ko podjetnik pridobiva prihodke iz naslova enake dejavnosti kot jo opravlja povezana oseba. V obeh primerih mora podjetnik ugotavljati ali s povezano osebo morda presegata dovoljen limit za upoštevanja normiranih odhodkov. V kolikor so preseženi limiti morata oba (npr. podjetnik in družba) ugotavljati davčno osnovo na podlagi prihodkov in dejanskih odhodkov (stroškov). Posledično obdavčitev morda ne bo ugodna.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Primer izračuna davčne osnove in davka (SP normiranc ali navaden SP):

LETNI IZRAČUN SP “klasični” “normiranci”
(izdani računi) 50.000,00 prihodki/prodaja 50.000,00
(prejeti računi in obračuni) 6.200,00 stroški in drugi odhodki 6.200,00
600,00 stroški banke 600,00
3.600,00 obvezni prispevki 3.600,00
2.000,00 ostali stroški 2.000,00
43.800,00 dobiček iz poslovanja 43.800,00
dohodnina 3.500,00 splošna olajšava
normirani odhodki 40.000,00
40.300,00 osnova za davek 10.000,00
10.699,00 (16%+26%+33%)    davek     20% 2.000,00

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Redna zaposlitev ali delo preko normiranega s.p.

Za primerjavo predstavljamo spodaj primer izračuna dohodka normiranega SP in fizične osebe s plačo. Normiranci in zlorabe se najdejo tudi v teh primerih, da se namesto pogodbe o zaposlitvi sklene poslovna pogodba med dvema poslovnima subjektoma, vendar je iz vsebine razvidno, da gre za redno zaposlitev.

Primer izračuna davčne osnove in davka (SP normiranc ali plača):

LETNI IZRAČUN SP (v EUR) “normiranci” LETNA PLAČA ZAPOSLENEGA v EUR
prihodki/prodaja/izd.rač. 50.000,00 bruto plača (vključno z regresom) 41.968,24
stroški in drugi odhodki 6.200,00 prispevki zaposlenega 9.048,60
stroški banke 600,00 prispevki delodajalca 6.591,96
obvezni prispevki* 3.600,00 akontacija dohodnine 6.770,40
ostali stroški 2.000,00 neto izplačilo zaposlenemu 27.589,04
letni strošek delodajalca 50.000,00
dobiček iz poslovanja 43.800,00
normirani odhodki 40.000,00
osnova za davek 10.000,00
davek 20% 2.000,00
ostane podjetniku 41.800,00
celotni strošek naročnika 50.000,00
*minimalna osnova za nadomestila in pokojnino

 

Kaj pomenijo normiranci in zlorabe sistema za celoten sistem?

Iz zgornjega primera je razbrati, da normiranci in zlorabe pomenijo na eni strani nižjo obdavčitev fizične osebe. Na drugi strani pa sočasno nižjo osnovo za nadomestila (bolniške, porodniške) ter osnove za pokojnino, ki je pri rednem delovnem razmerju občutno višja.

davčno svetovanje

Normiranci in zlorabe, ko gre za izplačilo dividend oz. nerazporejenega dobička

Tveganja pri pravilni obdavčitvi se kažejo tudi, ko normiranci in zlorabe sistema morda izkoristijo lastniki družb, namesto za izplačilo dividende oz. nerazporejenega čistega dobička. Seveda samostojni podjetnik ne more registrirati dejavnosti družbenika. Zato tudi ne more izdajati račune za tovrstne prihodke, saj ne gre za opravljanje dejavnosti temveč pravico, ki nastane iz lastniškega deleža družbe.

Primer izračuna davčne osnove in davka (SP normiranec ali lastnik družbe, prejemnik dividende):

LETNI IZRAČUN SP (v EUR) “normiranci” DOBIČEK DRUŽBE IN DIVIDENDA v EUR
prihodki/prodaja/izd.rač. 50.000,00 dobiček/davčna osnova 50.000,00
stroški in drugi odhodki 6.200,00 davek od dohodkov pravnih oseb (19 %) 9.500,00
stroški banke 600,00 nerazporejen čisti dobiček 40.500,00
obvezni prispevki* 3.600,00 bruto dividenda 40.500,00
ostali stroški 2.000,00 davek (27,5%) 11.137,50
neto izplačana dividenda lastniku 29.362,50
dobiček iz poslovanja 43.800,00
normirani odhodki 40.000,00
osnova za davek 10.000,00
davek 20% 2.000,00
ostane podjetniku 41.800,00
celotni strošek naročnika 50.000,00
*minimalna osnova za nadomestila in pokojnino

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Normiranci in zlorabe – FURS opravlja kontrole!

FURS skladno z veljavno zakonodajo opravlja sprotne kontrole glede transakcij med povezanimi osebami, zato normiranci in zlorabe niso zelo pogoste, saj je ozaveščenost zavezancev zadostna.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja