Go to Top

Pokojninska osnova – kako se jo določi?

Pokojninska osnova je najugodnejše povprečje mesečnih osnov v 24 zaporednih letih na podlagi katere se odmeri pokojnina

Pokojninska osnova je sestavljena iz  najugodnejšega  povprečja  mesečnih osnov zavarovanke ali zavarovanca, znižano za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji.  In sicer v katerihkoli zaporednih 24 letih zavarovanja od 1. januarja 1970 dalje. Pri izračunu pokojninske osnove se osnove iz preteklih let preračunajo z valorizacijskimi količniki. Valorizacijske količnike vsako leto objavi minister pristojen za delo, v soglasju z ministrom pristojnim za finance. Določena je najnižja in najvišja pokojninska osnova. Najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2021 znaša 947,67  evrov, najvišja pa  3.790,68 evrov.

Informativni izračun plače

Kaj je mesečna osnova za izračun pokojninske osnove?

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vsak mesec plačujemo prispevek od  mesečne osnove, ki je izračunana na podlagi naše plače oziroma dohodka. Prispevek zavarovanke ali zavarovanca je 15,5 % od osnove, prispevek delodajalca 8,85 % od osnove, kar skupaj znaša 24,35 %.

Vas zanima kdaj v pokoj?

Delodajalec v imenu in za račun delavke ali delavca prispevke obračuna in nakaže Finančni upravi Republike Slovenije. Samozaposlene osebe, družbenice ali družbeniki in kmetice ali kmetje prispevke plačujejo sami s pomočjo pred-izpolnjenih obračunskih obrazcev preko portala eDavki. Nekaterim skupinam zavarovank in zavarovancev plačuje prispevek Republika Slovenija (npr. rejnicam in rejnikom, samozaposlenim osebam v kulturi, staršem za čas prejemanja starševskega nadomestila).

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Najugodnejša pokojninska osnova – ZPIZ jo izračuna po uradni dolžnosti

Pri izračunu pokojninske osnove Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) upošteva predhodno sporočene podatke o plačah ali zavarovalnih osnovah po predpisih o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

ZPIZ mora izračunati vse razpoložljive pokojninske osnove in zavarovancu po uradni dolžnosti odmeriti pokojnino od najugodnejše pokojninske osnove.

Regres za upokojence 2021

davčno svetovanje

Najnižja pokojninska osnova pri starostni pokojnini

Če je starostna pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove, izračunane na podlagi vaših plač ali osnov zavarovanja, s pripadajočimi uskladitvami v letu, ko se boste upokojili, nižja od pokojnine odmerjene za enako pokojninsko dobo od najnižje pokojninske osnove, vam ZPIZ  pokojnino odmeri od najnižje pokojninske osnove. Ta je letos 947,67 eur.

Novi zneski prevoza na delo. Preverite koliko vam pripada 

Najvišja pokojninska osnova pri starostni pokojnini

Če starostna pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove, izračunane na podlagi vaših plač ali osnov zavarovanja, s pripadajočimi uskladitvami v letu uveljavitve pravice, presega višino pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najvišje pokojninske osnove, zavod pokojnino odmeri od najvišje pokojninske osnove. Ta v letu 2021 znaša 3.790,68 eur.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

Vir: ZPIZ

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja