Go to Top

Napotitev delavcev k nam in v druge države kmalu težja

Tuje podjetje, ki se bo odločilo za napotitev delavcev v Slovenijo ali podjetje, ustanovljeno v Sloveniji, ki se bo odločilo za napotitev delavcev v tujino, bo moralo zelo verjetno kmalu pri tem spoštovati vse veljavne predpise o zaposlovanju pri nas in relevantne kolektivne pogodbe.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Podjetniki morajo poznati precej zakonodaje, ne glede na to, kako veliko podjetje imajo. Na seminarju vas seznanimo vsaj z osnovami in z vami delimo izkušnje iz prakse iz inšpekcijskih nadzorov.

Več informacij

To vključuje tako višino plače (npr. določila o minimalni plači), trajanje letnega dopusta in višino regresa, določila o delovnem času in počitkih, vsa pravila v zvezi z nočnim delom, posebnim varstvom delavcev, prepovedjo diskriminacije, varnostjo in zdravjem pri delu ter ostalimi pogoji dela.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Ministrstvo pripravilo nov zakon za napotitev delavcev, a za zdaj še ni sprejet

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  (MDDSZ) je namreč v javno obravnavo poslalo Zakon o napotitvi delavcev na delo, ki natančno določa pogoje za napotitev delavcev tujih delodajalcev na delo v Slovenijo in njihove obveznosti ter pogoje, ki jih morajo upoštevati slovenski delodajalci, ko napotujejo delavce v tujino.

napotitev delavcev

»V dosedanji praksi opažamo, da je del napotitev delavcev iz Slovenije v druge države članice EU posledica zlorab slovenske zakonodaje in zakonodaje EU, ki ureja to področje, ter izrabe zakonskih praznin, še zlati v primerih t. i. slamnatih podjetij. To so podjetja, ki v Sloveniji praviloma sploh ne opravljajo nobene dejavnosti in nimajo prometa ali pa opravljajo le nekatere upravljavske funkcije. V praksi se izkaže, da izkoriščajo položaj Slovenije kot članice EU, da pod krinko prostega pretoka opravljanja storitev, državljanom tretjih držav (najpogosteje državljanom Bosne in Hercegovine) omogočajo delo v državah članicah EU (najpogosteje Nemčiji) brez delovnega dovoljenja v tej državi, ki bi ga ti državljani sicer zelo težko pridobili,« so ob predložitvi zakona v javno obravnavo zapisali na MDDSZ.

Glavni namen zakona je, izpostavljajo na MDDSZ, »preprečevanje napotovanja s strani t. i. slamnatih podjetij in podjetij katerih izključni namen je napotovanje in prepuščanje delavcev«.

Delodajalci za napotitev delavcev težje do evropskega obrazca A1

Obrazec A1 je evropsko potrdilo o socialnem zavarovanju, ki ga izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Trenutno ga lahko izda že, če je delavec 30 dni vključen v obvezna socialna zavarovanja.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Majhno podjetje, enako število podjetniških funkcij, le da si jih deli manj ljudi. Kako se organizirati, da ne boste česa spregledali?

Več informacij

Če bo stopil v veljavo trenuten predlog novega zakona, pa bodo za izdajo morali delodajalci izpolnjevati še dodatne zahteve.

Tako, med drugim, delodajalec ne bo smel biti v dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo uvrščen v evidenco delodajalcev z negativnimi referencami na podlagi zakona, ki ureja trg dela. Hkrati bo moral delodajalec, ki se bo odločil za napotitev delavcev, v Sloveniji opravljati znaten del svoje dejavnosti, napoteni delavec pa bo moral običajno opravljati delo v Sloveniji. Zadnja dva pogoja pomenita, da bo moral delodajalec pred vložitvijo vloge v Sloveniji poslovati najmanj tri mesece, imeti najmanj šest mesecev (oz. od ustanovitve dalje, če bo ta čas krajši) zaposlene tri delavcev za polni delovni čas, ter ne bo smel napotiti več kot 70 odstotkov vseh delavcev. Hkrati leto prej ne bo smel biti na seznamu nepredlagateljev obračunov davčnega odtegljaja za izplačilo plače in ne bo smel imeti neporavnanih davčnih obveznosti.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja