Go to Top

Zavezanci za davčno potrjevanje računov pazljivo – za nepravilnosti boste odslej plačali!

Na Finančni upravi RS opozarjajo, da bodo s 1. februarjem pričeli s strožjim nadzorom in doslednim izrekanjem glob, če zavezanci za davčno potrjevanje računov še ne bodo začeli uporabljati davčnih blagajn. Kot pravijo, bodo sankcionirane vse vsebinske in programske nepravilnosti pri davčno potrjenih računih.

izobraževanje

Mini blagajna po korakih

Ali v dejavnosti, ki jo opravljate, izdajate malo računov in nočete imeti dodatnih stroškov z davčno blagajno? Na delavnici vas korak za korakom naučimo uporabljati brezplačno aplikacijo Mini blagajna za davčno potrjevanje računov preko spleta.

Več informacij

Davčne blagajne s strožjim nadzorom

Prekrškovni postopek bodo izvedli tako zoper zavezance, ki bodo kršili zakonodajo kot tudi zoper programske hiše, ki računalniških programov niso izdelali v skladu z določbami zakona. Kot pravijo na Fursu se bodo še posebej posvetili zavezancem, ki računov ne bodo izdajali oziroma bodo račune izdali mimo davčnih blagajn.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

V Fursu bodo nadzore opravljali na podlagi:

  • analiz podatkov, ki jih na Furs pošiljajo zavezanci v postopku davčnega potrjevanja računov,
  • ugotovitev na terenu,
  • izjav zavezancev, da po novem poslujejo izključno negotovinsko (kot je na primer dejavnost gradbeništva ali storitve servisiranja). Na Fursu pojasnjujejo, da bodo te izjave preverjali v okviru nadzora,
  • analize podatkov iz aplikacije za potrošnike »Preveri račun«, preko katere kupci javljajo informacije o zavezancih, ki ne izdajajo računov, informacije o tem, ali zavezanci izdajajo račune iz sistema davčnih blagajn ter informacije o tem, ali se podatki na preverjanem računu ujemajo s podatki, ki jih kupcu v postopku preveritve sporoči finančna uprava.

Katere so pogoste napake pri uporabi davčne blagajne, si lahko preberete tukaj.

zavezanci za davčno potrjevanje računov

Zavezanci za davčno potrjevanje računov večinoma poslujejo po zakonu

Inšpektorji mobilnih oddelkov so v prvih treh tednih po 2. januarju skupaj izvedli 6.300 nadzorov. Zavezancem, ki še niso pričeli z uporabo davčnih blagajn, pa so postavili dodaten 15-dnevni rok, v katerem morajo urediti vse obveznosti in pričeti s poslovanjem v skladu z zakonom.

Vsebine računov, neizdajo računov in izobešanje obvestil potrošnikom o rabi davčne blagajne so poleg inšpektorjev finančne uprave preverjali tudi na Tržnem inšpektoratu RS. Tudi tam so skupaj izvedli dodatnih 610 nadzorov. Tako na Fursu kot na tržnem inšpektoratu so skupaj ugotovili 380 nepravilnosti.

Kljub temu pa na Fursu pravijo, da ima večina zavezancev davčne blagajne že urejene ali pa so v fazi implementacije in v tem obdobju izdajajo račune iz vezane knjige računov, ki jih nato potrdijo z Mini blagajno.

Nimajo vsi zavezanci za davčno potrjevanje računov čistih namenov

Pri nekaterih kršiteljih pa, glede na ugotovljene nepravilnosti, na Fursu že sklepajo, da gre za namerno prirejanje podatkov oziroma izogibanje uporabi davčnih blagajn.

Eden od takih primerov je nepravilna uporaba programske rešitve, ki omogoča izbiro možnosti za izdajo davčno potrjenih in davčno nepotrjenih računov – dvojna blagajna. Drug pogosto ugotovljen primer je, da se podatki iz računa, izdanega potrošniku, ne ujemajo s podatki, ki jih je davčna blagajna posredovala informacijskemu sistemu Furs – zneska se ne ujemata. Tretji primer, ki so ga navedli kot pogostega pa je, da zavezanci za davčno potrjevanje računov izdajo račune, ki imajo isto ZOI identifikacijsko številko.

Ugotavljajo tudi, da zavezanci davčno nepotrjenih računov, ki so izdani po prekinitvi povezave, naknadno ne potrdijo pravočasno (v desetih dneh), izdajajo račune brez oznake blagajnika ali pa ta ni povezana z ustrezno davčno številko fizične osebe, zavezanci nimajo nameščenih obvestil za potrošnike, nimajo sprejetih ustreznih internih aktov, davčno potrjene račune nepravilno številčijo, nimajo natisnjenih berljivih kod ali pa imajo neustrezno naveden čas izdaje računa.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ali veste, kakšne so vaše pravice in dolžnosti, ko na vrata vašega podjetja potrka inšpektor?

Več informacij

Odkrili so že tudi primere, ko zavezanci nepravilno uporabljajo vezane knjige računov – teh predčasno ne prijavijo Fursu, računov ne potrdijo v desetih dneh ali pa izdajajo račune iz starih paragonskih blokov.

Davčne blagajne v uvodnih tednih

Davčne blagajne so zavezanci za davčno potrjevanje računov morali pričeti uporabljati 2. januarja letos, na finančni upravi pa so pretekle tedne davčnega potrjevanja računov namenili predvsem za preverjane delovanja davčnih blagajn. S tem so želeli omogočiti, da bi se zavezanci za davčno potrjevanje računov kar se da hitro navadili novega sistema izdajanja računov ter svoje poslovanje uskladili z zakonskimi obveznostmi.

Finančni inšpektorji so zavezance v zadnjih nekaj tednih zgolj preverjali in opozarjali, niso pa izdajali globe zoper zavezance, ki niso upoštevali določil Zakona o davčnem potrjevanju računov. Kot pravijo na finančni upravi, so 10.700 zavezancem, ki se še niso vključili v sistem davčnega potrjevanja računov, poslali posebno obvestilo za razjasnitev okoliščin oziroma za pojasnilo, zakaj davčne blagajne še ne uporabljajo.

Vas zanima več o davčnih blagajnah? Preberite si še:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja