Go to Top

Podatki za odmero dohodnine: časa imate le še 5 dni!

Delodajalci imajo za predložitev podatkov o celoletnih dohodkih svojih zaposlenih in pogodbenih sodelavcev za minulo leto le še pet dni. Podatki za odmero dohodnine, ki jih morajo pripraviti delodajalci, so namenjeni prejemnikom dohodka, ki bodo z njimi preverili pravilnost podatkov v informativnem izračunu dohodnine. Za predložitev podatkov svojim zaposlenim oziroma osebam, ki jim je izplačeval katerikoli dohodek, imajo delodajalci čas najkasneje do 31. januarja.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo seznanili z vsemi zakoni, ki jih morate poznati kot podjetnik. Na seminarju vas pripravimo tudi na obisk inšpektorjev.

Več informacij

Podatki za odmero dohodnine tudi za avtorske honorarje

Podatke za odmero dohodnine morajo delodajalci zbrati tudi za dohodke, ki so jih prejele fizične osebe v podjetju, in ne le osebe, ki imajo pogodbo o zaposlitvi. To pomeni, da mora delodajalec predložiti podatke za odmero dohodnine tudi osebam, ki so opravljale delo po civilnopravnih pogodbah, kot je na primer delo preko podjemne ali avtorske pogodbe.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

podatki za odmero dohodnine

Podatki za odmero dohodnine in vrste

Podatke za odmero dohodnine, ki jih morajo delodajalci oddati prejemnikom dohodka so:

  • podatki o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine,
  • podatki o dohodkih, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, od katerih se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napovedi zavezanca,
  • podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev,
  • podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene,
  • podatki o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v sladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU,
  • podatki o obrestih in dividendah, izplačanih preko plačnika davka, ki ni dolžan izračunati in odtegniti dohodnine,
  • podatki za obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Če ste šele vstopili na svojo podjetniško pot in še ne poznate vseh svojih obveznosti, vam lahko pomagamo na našem seminarju Abeceda poslovanja, kjer vas seznanimo z osnovnimi podjetniškimi pojmi in obveznostmi.

Več informacij

Podatki za odmero dohodnine v primeru stečaja podjetja

V primeru, da pri zavezancu za dajanje podatkov oziroma delodajalcu nastopijo statusne spremembe zaradi združitve ali delitve, podatke za odmero dohodnine predloži pravni naslednik. Kadar ni pravnega naslednika oziroma ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatke, pošlje podatke za odmero dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj, določa pravilnik.

Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov, podatke iz drugih razlogov pošlje pravna oziroma fizična oseba, ki hrani poslovne knjige in knjigovodsko dokumentacijo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja