Go to Top

Kredit za mikro, mala in srednja podjetja pri SPS!

Kredit za mikro, mala in srednja podjetja pri SPS! - Data d.o.o.

Kredit, ki zagotavlja ugoden vir financiranja za omilitev posledic COVID-a, namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, je odprt pri Slovenskem podjetniškem skladu (SPS)!

Informativni izračun plače

Potrebujete aktualne informacije o državnih ukrepih za delodajalce v času korone? Pri podjetju DATA d.o.o. smo za vas pripravili brezplačen webinar z naslovom »Ukrepi delodajalcev v času koronavirusa«. Brezplačen webinar je namenjen delodajalcem, ki se zavedajo svojih obveznosti v tem času in potrebujejo pomoč pri ugotavljanju njihovih obveznosti v skladu z zahtevami zakonov, pravilnikov in pogodb. Prijavite se TUKAJ ali nam pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kredit s sredstvi v višini 56,6 milijonov!

Kredit je namenjen dodelitvi ugodnega financiranja podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi vpliva izbruha COVID-a. Do sredstev so upravičena podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge tako iz programskega območja kohezijska regija vzhodna, kot tudi zahodna Slovenija.

BRUTO NETO PLAČA

Kredit do 100 % vrednosti upravičenih stroškov

Najnižji znesek kredita je 5.000 evrov – najvišji pa 25.000 evrov. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta! Rok vračila je lahko 2, 3, 4 ali 5 let – odplačilo je v enakih mesečnih obrokih. Odprta je tudi možnost moratorija od 1 do 6 mesecev. Obrestna mera za kredit pri javnem razpisu je določena po formuli: 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA (spremenljiv del obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del). Če je EURIBOR negativen, se šteje kot 0 %. Zahtevano zavarovanje obsega 5 menic podjetja.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti ali poplačilo že obstoječih kreditov kreditojemalca.

Ti stroški so lahko naložbe v opredmetena, neopredmetena osnovna sredstva, materiale in trgovsko blago in stroške storitev ter dela. Tudi zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške, ne pa tudi stroški nakupa vozil.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Kredit le za tiste, z zaposleno vsaj 1 osebo za polni delovni čas!

Upravičenec mora imeti zaposleno najmanj 1 osebo za polni delovni čas (se ne upoštevajo zaposleni iz javnih del) in je moral poslovati (z isto davčno številko) vsaj 6 mesecev.

Potrebujete pomoč pri pisanju poslovnega načrta? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Podjetje ne sme biti opredeljeno kot podjetje v težavah. Upravičenec za kredit tudi ne sme imeti odprtih finančnih obveznosti do davčnega organa, Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus. Omejitve so tudi v primeru izrečenih prekrškov ali glob po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v zadnjih petih letih.

Kredit tudi ni namenjen podjetjem ali s.p.-jem z registrirano glavno dejavnostjo iz kmetijstva, lova, ribištva, pridobivanja premoga, določenih predelovalnih dejavnosti, trgovinskih dejavnosti, finančnih ali zavarovalniških dejavnosti, poslovanja z nepremičninami, podjetniškega in poslovnega svetovanja ali iz pravnih oz. računovodskih svetovanj.

Kredit ni namenjen niti podjetjem, ki prirejajo igre na srečo. Javni razpis v vsebini razkriva še dodane omejitve pri dejavnosti podjetja. Z upravičenimi stroški za projekt upravičenec ne sme krepiti teh dejavnosti. Bolj podrobne podatke o pogojih za razpis lahko najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Pravni nasvet

Javni razpis bo odprt v letih 2020 in 2021! Kateri so roki za oddajo vloge?

Celotna sredstva v višini 56,6 milijonov evrov bodo razdeljena v letih 2020 in 2021, kar naj bi zadovoljevalo potrebo po sredstvih za skupno 2.200 projektov.

Vlogo za javni razpis morajo podjetja oddati preko e-Portala pri Slovenskem podjetniškem skladu (SPS). Roki za oddajo v letu 2020 so 16.10., 23.10., 30.10. in 06.11.. V letu 2021 pa 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12. Skrajni rok je torej 07. 12.2021.

DATA d.o.o.

Vir: SPS 

SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja