Go to Top

Mikro, majhne in srednje družbe – na podlagi katerih kriterijev so opredeljene velikosti

Določene obveznosti gospodarskih družb so pogosto vezane na njihovo velikost. Tako na primer zakonodaja določene pravice ali obveznosti nalaga zgolj manjšim ali zgolj večjim družbam. Tudi objavljeni javni razpisi so pogosto namenjeni le podjetjem določene velikosti. In kako delimo gospodarske družbe po velikosti?

Gospodarske družbe različnih velikosti lahko brezplačno registrirate tudi na DATA VEM točki. Skozi celoten postopek vas bo vodil naš VEM referent! Rezervirajte si termin!

Informativni izračun dohodnine

Kriteriji velikosti družbe

Družbe po velikosti delimo na mikro, majhne, srednje in velike družbe.

Kriterije, na podlagi katerih se družbe razvrščajo po velikosti, določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Ti kriteriji so:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu,
 • čisti prihodki od prodaje in
 • vrednost aktive.

Izpolnjevanje kriterijev se presoja po stanju na bilančni presečni dan letne bilance stanja.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Mikro in majhne družbe

Mikro družbe so družbe, ki izpolnjujejo dve od naslednjih meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 eurov,
 • vrednost aktive ne presega 350.000 eurov.

Majhne družbe pa so družbe, ki niso mikro družbe po zgoraj navedenih kriterijih in izpolnjujejo dve od naslednjih meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 eurov,
 • vrednost aktive ne presega 4.000.000 eurov.


Pravni nasvet

Srednje in velike družbe

Srednje družbe so družbe, ki niso mikro ali majhne družbe in izpolnjujejo dve od naslednjih meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 eurov,
 • vrednost aktive ne presega 20.000.000 eurov.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Velike družbe so družbe, ki ne izpolnjujejo kriterijev za mikro, majhne in srednje družbe. V vsakem primeru pa se za velike družbe štejejo subjekti javnega interesa, borza vrednostnih papirjev in družbe, ki morajo v skladu z zakonom pripravljati konsolidirana letna poročila.

V skladu z navedenimi merili, se družbe delijo na mikro, majhne, srednje in velike, če na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja obakrat presežejo ali nehajo presegati navedena merila.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja