Go to Top

Velikost gospodarskih družb – kriteriji za razvrstitev

Velikost gospodarskih družb – določene obveznosti gospodarskih družb so pogosto vezane na njihovo velikost. Tako na primer zakonodaja določene pravice ali obveznosti nalaga zgolj manjšim ali zgolj večjim družbam. Tudi objavljeni javni razpisi so pogosto namenjeni le podjetjem določene velikosti. In kako opredeljujemo velikost gospodarskih družb? Gospodarske družbe različnih velikosti lahko registrirate tudi na DATA točki. Za rezervacijo termina nas pokličite na 01/600 15 30 ali data@data.si ali rezervirajte termin preko spletne strani.

Ustanovitev podjetja

Velikost družbe – kriteriji

Družbe po velikosti delimo na mikro, majhne, srednje in velike družbe.

Kriterije, na podlagi katerih se družbe razvrščajo po velikosti, določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Ti kriteriji so:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu,
 • čisti prihodki od prodaje in
 • vrednost aktive.

Izpolnjevanje kriterijev se presoja po stanju na bilančni presečni dan letne bilance stanja.

Izračun plače

Velikost družbe – mikro in majhne družbe

Mikro družbe so družbe, ki izpolnjujejo dve od naslednjih meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 eurov,
 • vrednost aktive ne presega 350.000 eurov.

Majhne družbe pa so družbe, ki niso mikro družbe po zgoraj navedenih kriterijih in izpolnjujejo dve od naslednjih meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 eurov,
 • vrednost aktive ne presega 4.000.000 eurov.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?


Potrebujete pravni nasvet?
Interni akti podjetja

Velikost družbe – srednje in velike družbe

Srednje družbe so družbe, ki niso mikro ali majhne družbe in izpolnjujejo dve od naslednjih meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 eurov,
 • vrednost aktive ne presega 20.000.000 eurov.

Velike družbe so družbe, ki ne izpolnjujejo kriterijev za mikro, majhne in srednje družbe. V vsakem primeru pa se med velike družbe štejejo subjekti javnega interesa, borza vrednostnih papirjev in družbe, ki morajo v skladu z zakonom pripravljati konsolidirana letna poročila.

Pogodba o zaposlitvi

V skladu z navedenimi merili, se družbe delijo na mikro, majhne, srednje in velike, če na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja obakrat presežejo ali nehajo presegati navedena merila.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike strokovnjake na telefon 01 6001 530 ali jim pišite na data@data.si.

Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja