Go to Top

Obročno plačilo dolga

Obročno plačilo dolga je možno, vendar samo pod določenimi pogoji. Podjetniki, ali veste kdaj lahko zaprosite za obročno plačilo dolga? Če ne veste ali lahko zaprosite za obročno plačilo dolga, pokličite in se dogovorite za pravno ali davčno svetovanje.

Informativni izračun plače

Kdaj lahko zaprosite za odplačilo na obroke?

Samostojni podjetnik posameznik ali družbe z omejeno odgovornostjo lahko zaprosijo za plačilo dolga na obroke. Za plačilo dolga na obroke lahko zaprosite, če vam zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube pridobivanja dohodka grozi hujša gospodarska škoda. Ste seznanjeni kako verodostojno utemeljiti trajnejšo nelikvidnost? Naši izkušeni finančni svetovalci Vam pri tem lahko pomagajo.

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Obročno plačilo dolga je torej mogoče v naslednjih primerih:

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

  1. Obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode (največ 24 mesečnih obrokov): Finančna uprava RS vlogi ugodi, če zavezanec uspe dokazati, da bi s pomočjo obročnega plačila davkov lahko preprečil hujšo gospodarsko škodo (npr. stečaj), ki grozi podjetju. Podrobnejši kriteriji in način ugotavljanja hujše gospodarske škode so določeni v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku.
  2. Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov): Finančna uprava RS vlogi ugodi, če zavezanec predloži pravnomočen sklep, s katerim je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.
  3. Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov): Vlogi se ugodi, če zavezanec plačilo ustrezno zavaruje (s hipoteko, bančno garancijo itd.).
  4. Obročno plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti (največ 12 mesečnih obrokov): Posamezen obrok mora znašati najmanj 200 EUR.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Kje lahko zaprosite za obročno plačilo dolga?

Vloga za obročno plačilo dolga se oddajo na Finančni upravi RS. Vloga se lahko pošljejo elektronsko (preko e-Davkov) ali po klasični pošti. Če Finančna uprava RS vlogi ugodi, izda odločbo, s katero določi čas odloga oziroma število odobrenih obrokov.

V času obročnega plačila dolga tečejo obresti po obrestni meri 2 % letno (oz. po obrestni meri v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, če je ta višja od 2 %).

Pravni nasvet

Za katere obveznosti plačilo na obroke ni dovoljeno?

Na FURS pojasnjujejo, da obročnega plačila ne odobrijo za naslednje obveznosti:

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja