Go to Top

Kredit P1 – katero podjetje sploh izpolnjuje pogoje?

Kredit P1 2020 je produkt Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), namenjen zagotavljanju rasti in razvoju mikro, malih in srednje velikih podjetij. Gre za produkt, ki je že stalnica med razpisi v slovenskem prostoru. Kljub dolgoletni tradiciji, pa podjetniki na naš projektni oddelek naslavljajo ponavljajoča vprašanja. Odgovore nanje predstavljamo v nadaljevanju.

Informativni izračun plače

Ste lastnik podjetja in vam je upadel promet? Se bojite, da bo do tega prišlo? V pravni službi DATA vam pomagamo pri pridobitvi državnih pomoči! Pišite nam na data@data.si .

Kredit je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem – ali so s tem mišljeni tudi s.p.-ji?

Kredit je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), s sedežem v Republiki Sloveniji. Slednje pomeni, da so za ta kredit lahko kandidirajo tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pogoje je, da vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predložijo letno poročilo na AJPES.

Za kakšen namen lahko porabim kredit?

Kredit je dovoljeno porabiti za naslednje stroške:

 • obratna sredstva:
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
  • izdatki za opravljene storitve;
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, stroški prehrane med delom.
 • materialne investicije: nakup novih strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in obnove ali nakupa objekta.  Strošek investicije v zemljišče lahko predstavlja največ 10% upravičenih stroškov investicije. Slednje v preksi pomeni, da zgolj nakup zemljišča ni upravičen strošek.
 • nematerialne investicije: prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic in licenc.

Kredit ni dovoljeno porabiti za nakup cestno transportnih sredstev. To so vsa prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje.

Kdaj s.p. izpolnjuje pogoj 1 zaposlene osebe?

Eden izmed pogojev je, da podjetje zaposluje vsaj 1 osebo za polni delovni čas (na zadnji dan preteklega meseca pred prijavo).  V primeru s.p. se kot zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas – torej, če je to edina podlaga za zavarovanje. Vsem s.p.-jem svetujemo, da pri svojemu računovodji preverijo, ali ta pogoj izpolnjujejo.

Ali je po oddaji vloge za kredit P1 dovoljeno odpuščanje delavcev?

Potrebujete nasvet glede javnega razpisa P1? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Osnovni razpisni pogoj je, da se ohranja število zaposlenih do zaključka projekta oziroma najkasneje do 31.12.2021 (za vloge oddane do 1.5.2020) in 31.12.2022 (za vloge oddane do kasneje). Izhodišče za presojo tega pogoja je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge.

Kaj to pomeni v praksi? Za podjetje, ki bo na primer kandidiralo na prvem prijavnem roku, t.j. 10.4.2020, je izhodišče za presojo pogoja število zaposlenih delavcev dan 31.3.2020. Formalno gledano se lahko število delavcev do tega datuma tudi zmanjša. Po tem datumu in vse do zaključka projekta pa ne več.

Kljub vsemu projektni vodje opozarjamo, da z namenom doseganja zadostnega števila točk, vsaj ohranjate število delovnih mest oziroma še bolje, dolgoročno planirate vsaj dodatno 1 zaposlitev. Pri tem pa je seveda potrebno ob zaposlitvi poskrbeti za pripravo ustrezne pogodbe o zaposlitvi.

Ali je kredit na voljo tudi podjetjem, ustanovljenim v letu 2019?

Prijava na javni razpis za kredit je omogočena tudi novoustanovljenim podjetjem (podjetjem ustanovljenim v letu 2019 in 2020). Vendar bodo v praksi ta podjetja lahko za kredit zaprošala šele na jesenskih prijavnih rokih. Razlog je v dejstvu, da bodo morala podjetja ustanovljena v letu 2019 najprej oddati bilanco in izkaz poslovnega izida za leto 2019 na AJPES. Zaradi podaljšanja roka za oddajo letnih poročil na 31.5.2020 pa bo AJPES izdelal bonitetne ocene predvidoma šele do sredine meseca julija 2020. Glede na to, da je bonitetna ocena obvezna priloga vlogi, posledično pred tem ne bo mogoče uspešno kandidiranje na javnem razpisu.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Od česa je še odvisno ali bo podjetju kredit odobren?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Vlagatelji morajo biti pozorni še na izpolnjevanje naslednjih pogojev:

 • pridobitev pozitivnega bančnega sklepa s strani poslovne banke pred prijavo na javni razpis,
 • izpolnjevanje pogoja kapitalske ustreznosti,
 • doseganje ustreznega finančnega kazalnika “finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja”,
 • poravnane vse zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti,
 • kakovostno in v skladu s točkovanjem pripravljene finančne projekcije,
 • kakovostni poslovni načrt, trženjska analiza in izkazan zagotovljen trg,
 • predložitev relevantnih prilog in dolazil.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 7776 280 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja