Go to Top

Kdo je mali davčni zavezanec?

Mali davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV.

Mali davčni zavezanec je lahko:

  1. Davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa iz Kdo je mali davčni zavezanec?naslova opravljanja ekonomske dejavnosti in se ni prostovoljno vključil v sistem DDV zavezancev.
  2. Davčni zavezanec, predstavnik gospodinjstva, ki dobavlja blago in storitve v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, do višine 7.500 evrov skupnega dohodka te dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto.
  3. Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravlja le oproščene dobave blaga in storitev, od katerih se DDV ne sme odbiti.

Vir: DURS

Posebna ureditev za malega davčnega zavezanca se ne uporablja za dobave novih prevoznih sredstev in dobave blaga ali storitev, ki jih v Sloveniji opravi davčni zavezanec brez sedeža v Sloveniji.

Mali davčni zavezanec se lahko prostovoljno vključi v sistem DDV. To mora priglasiti davčnemu uradu preko eDavkov in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

Za več znanja o DDV se udeležite izobraževanja Osnove DDV in primeri iz prakse.

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja