Go to Top

Temeljnica je knjigovodska listina

Temeljnica vsebuje podatke o poslovnem dogodku

Temeljnica spada med knjigovodske listine, ki so podlaga za vpisovanje poslovnih dogodkov v računovodske razvide.  Temeljnica se praviloma sestavi kot notranja knjigovodska listina.

Izračunajte si plačo!

Splošna opredelitev knjigovodskih listin

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Opis in posebnosti knjigovodskih listin obdeluje Pravilo skrbnega računovodenja 1 (2016). Glede na kraj sestavitve obstajajo zunanje in notranje knjigovodske listine. Ene se torej sestavljajo izven podjetja, druge znotraj pa v enotah podjetja ali računovodske službe. Izvirne knjigovodske listine se sestavijo na kraju in v času nastanka poslovnega dogodka.

Ustanovitev podjetja

Izpeljana knjigovodska listina, tudi temeljnica, se lahko sestavi na podlagi izvirnih, vendar največkrat v zvezi s preknjižbami in popravki v poslovnih knjigah. Oblikuje se kot podlaga za knjiženje obračuna poslovanja in poslovnega izida. Kako znotraj podjetja krožijo knjigovodske listine je potrebno opredeliti v internih aktih.

KAM Z NOVIMI TURSTIČNIMI BONI V VREDNOSTI 100€?

Kakšna je vsebina temeljnice?

Temeljnica vsebuje podatke o poslovnem dogodku oziroma opis knjižbe, označbo konta iz kontnega načrta, zaporedno številko in datum izdaje ter znesek, ki se vpiše »v dobro« ali »v breme«.

Tudi samostojni podjetniki posamezniki, ki ne vodijo poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva, uporabljajo tovrstno listino za knjiženje. Notranja temeljnica se uporabi tudi kot pisni obračun stroškov, ki se nanašajo na uporabo osnovnega sredstva (amortizacija), in s prikazom načina obračunavanja posamezne vrste stroškov v drugih primerih.

Obrazec vam je na voljo tudi na naši spletni strani.

davčno svetovanje

Primeri uporabe

V podjetjih se temeljnica uporablja največkrat za:

  • mesečno raz-knjiženje DDV kontov obveznosti ali terjatev,
  • mesečno knjiženje amortizacije osnovnih sredstev,
  • mesečno knjiženje morebitnih obresti po posojilnih pogodbah,
  • mesečno knjiženje plač in drugih izplačil fizičnim osebam ali
  • knjiženje skladno s potrebami poslovanja (preknjižbe, popravki, razmejitve prihodkov ali odhodkov, poslovni izid ipd.).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Poleg navedenega se pri samostojnih podjetnikih uporabi še za knjiženje mesečnega stroška prehrane med delom nosilca dejavnosti in morebitnega prevoza na delo. Nekateri podjetniki sestavijo temeljnico tudi za razdelitev stroškov, ki jih z opravljanjem dejavnosti povzročajo na svojem domačem naslovu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja