Go to Top

Jubilejna nagrada dvakrat – v gospodarstvu in javnem sektorju

Jubilejna nagrada dvakrat

Jubilejna nagrada dvakrat za isti jubilej pripada zaposlenemu v javnem sektorju, če nagrade za posamezni jubilej v javnem sektorju še ni prejel. Tudi če jo je že prejel za delovno dobo v gospodarstvu! Bralci pa nas pogosto sprašujejo, ali ustanova, v kateri so zaposleni, spada v javni sektor. Zanima jih namreč, ali jim pripada jubilejna nagrada dvakrat za isti jubilej, če so jo prvič dobili v gospodarskem sektorju, nato pa izpolnili pogoje še v javnem sektorju. Odgovor ministrstva za javno upravo: da, v takem primeru vam za isti jubilej pripada jubilejna nagrada dvakrat.

Bralec je jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe že prejel v gospodarstvu. Zdaj pa bo kmalu dopolnil 10 let delovne dobe v javnem sektorju. Zanima ga, ali bo ga bo razveselila jubilejna nagrada dvakrat, saj ni čisto prepričan, če njegov delodajalec spada v javni sektor.

Ste kot delodajalec seznanjeni z vsemi obveznostmi, ki se od delodajalca pričakujejo od dne ustanovitve podjetja? Naši pravniki so jih zbrali na enem mestu – vabimo vas na brezplačen seminar o vseh obveznostih delodajalcev.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Kaj je javni sektor?

Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da javni sektor definirata Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Javni sektor sestavljajo:

  • državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
  • javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
  • druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

 Kaj ni javni sektor?

Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, pa niso del javnega sektorja po tem zakonu. Prav tako funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci. Javni uslužbenec je zaposleni, razen funkcionarja, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. 

Na ministrstvu dodajajo, da je za potrebe določanja pravic glede jubilejne nagrade treba šteti delovno dobo v subjektih, ki so pred uveljavitvijo Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ustrezali definiciji javnega sektorja. Upoštevati pa je potrebno tudi delovno dobo v teh subjektih v SFRJ, v institucijah EU ter v mednarodnih organizacijah, če je bil javni uslužbenec na delo tja napoten.

Dvakrat 10 let, dvakrat 288 evrov, torej jubilejna nagrada dvakrat

Jubilejna nagrada dvakratVišino jubilejne nagrade določa Zakon o uravnoteženju javnih financ. Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada za javni sektor v višini:

  • za 10 let delovne dobe: 288,76 evra,
  • za 20 let delovne dobe: 433,13 evra,
  • za 30 let delovne dobe: 577,51 evra.

Ste že med prejemniki jubilejne nagrade za 30 let delovne dobe in težko pričakujete upokojitev? Preberite, kdo se bo lahko upokojil v letu 2018!

Ministrstvo za javno upravo je pojasnilo, ali torej našemu bralcu in ostalim zaposlenim v javnem sektorju v podobnem položaju pripada jubilejna nagrada dvakrat. “Javni uslužbenec je upravičen do jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe, izpolnjene pri delodajalcih v javnem sektorju v skladu z veljavno kolektivno pogodbo, ki velja za delodajalca, in sicer le v primeru, če je za 10 let delovne dobe v javnem sektorju še ni prejel. To pomeni, da je javni uslužbenec, ki je jubilejno nagrado za isti jubilej sicer že prejel v gospodarstvu, torej izven javnega sektorja, sedaj upravičen do jubilejne nagrade za isti jubilej, vendar tokrat za izpolnjen pogoj pri delodajalcu v javnem sektorju,” navajajo na ministrstvu.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Več o izplačilu jubilejne nagrade  smo pisali v prejšnjem prispevku na to temo. Ste razočarani nad zneskom jubilejne nagrade in višino plače v javnem sektorju? Morda bi lahko svoje prihodke izboljšali z zaslužkom iz svojega hobija. Vabljeni na brezplačen seminar!

Imate težave glede izplačila jubilejne nagrade? Posvetujte se z našimi pravniki, ki imajo bogate izkušnje na področju delovnega prava!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja