Go to Top

Izredni dopust zaradi selitve – ali in kdaj vam pripada?

Izredni dopust zaradi selitve v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ni urejen. Ali torej delavcu sploh pripada?

Informativni izračun plače

V naši pravni službi pogosto prejemamo vprašanja glede upravičenosti do izrednega dopusta zaradi selitve. Marsikateri zaposleni je namreč prepričan, da je upravičen do plačane odsotnosti z dela v primeru selitve. Pa je res tako? V primeru nejasnosti pri odmeri dopusta kontaktirajte naše izkušene pravnice na data@data.si.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Pravica do letnega dopusta in druge plačane odsotnosti z dela

Vsak delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Minimalno trajanje letnega dopusta je določeno z zakonom. Zakon prav tako opredeljuje primere, ko je delavec upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin. Pri tem pa izredni dopust zaradi selitve ni predviden.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Plačana odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin

 Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin do skupaj največ sedem delovnih dni v koledarskem letu.  In sicer ima delavec pravico do odsotnosti najmanj en delovni dan za vsak naveden posamezni primer:

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

  • lastna poroka,
  • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • hujša nesreča, ki zadane delavca,
  • spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.

Selitev tako zakonsko ni predvidena kot osebna okoliščina, zaradi katere bi bil delavec upravičen do odsotnosti.

Informativni izračun dnevnice

Izredni dopust zaradi selitve po kolektivni pogodbi

Ne glede na zgoraj navedeno pa izredni dopust zaradi selitve delavcem priznavajo nekatere kolektivne pogodbe. Tako na primer Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine priznava delavcem 1 dodatni dan plačane odsotnosti za selitev, ki je v interesu delavcu. Če je delavčeva selitev v interesu delodajalca, pa delavcu pripadata 2 dneva plačane odsotnosti.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Izredni dopust zaradi selitve v skladu z internimi akti

 Glede na to, da je letni dopust z zakonom pomanjkljivo urejen, kolektivne pogodbe pa za vse dejavnosti niso sprejete, je za urejene odnose z delavci priporočljivo, da delodajalec pravila glede letnega dopusta uredi s posebnim internim aktom oziroma pravilnikom.

V pravilniku o letnem dopustu delodajalec ustrezno uredi tudi ostale primere plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin delavca. Med temi pa je lahko tudi izredni dopust zaradi selitve delavca.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja