Go to Top

Archives

Tag Archives: plačana odsotnost z dela

Izredni dopust zaradi selitve – ali in kdaj vam pripada?

Izredni dopust zaradi selitve v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ni urejen. Ali torej delavcu sploh pripada? Informativni izračun plače V naši pravni službi pogosto prejemamo vprašanja glede upravičenosti do izrednega dopusta zaradi selitve. Marsikateri zaposleni je namreč prepričan, da je upravičen do plačane odsotnosti z dela v primeru selitve. Pa je res tako? V primeru nejasnosti pri odmeri dopusta kontaktirajte naše izkušene pravnice na data@data.si. MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK Nadaljuj z branjem

Plačana odsotnost z dela – v katerih primerih?

Plačana odsotnost z dela tudi iz zdravstvenih razlogov V katerih primerih delavcu pripada plačana odsotnost z dela? Vsem je dobro znano, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela v primeru izrabe letnega dopusta, na z zakonom določene praznike in dela proste dneve ter v primeru opravičene odsotnosti iz zdravstvenih razlogov. Informativni izračun plače Plačana odsotnost z dela po zakonodaji O tem, kaj mora delavec storiti, ko zboli, in Nadaljuj z branjem