Go to Top

Izračun regresa

Izračun regresa

Izračun regresa vas čaka v prihodnjih treh tednih.

Regres morajo vsi delodajalci svojim zaposlenim izplačati najkasneje do 30. junija tekočega leta, razen, če je podjetje nelikvidno. V tem primeru lahko izračun regresa in njegovo izplačilo, delodajalec svojim zaposlenim pripravi do 1. novembra tekočega leta. Če delodajalci tega ne storijo, jih lahko delavci prijavijo delovnemu inšpektorju. Kot smo že pisali, so ti pri svojih pregledih še posebej pozorni prav na izplačilo regresov.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Kot delodajalec se boste morali ves čas ukvarjati tudi s kadrovanjem! Kaj še morate vedeti o funkcijah v podjetništvu?

Več informacij

Izračun regresa mora v letošnjem letu nanesti najmanj 804,96 evra bruto, pripada pa vsakemu delavcu, ki mu pripada tudi pravica do letnega dopusta. Koliko mora nanesti izračun regresa določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), izplačati pa ga morajo vsi delodajalci. Nekaj odpustkov so imeli le v javnem sektorju zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), vendar pa so letos zaposleni v javnem sektorju že prejeli pri plači za mesec maj. Višina je bila odvisna od plačnega razreda, prejeli pa so lahko od 500 do 1.000 evrov regresa.

Prijava na izobraževanje

Tudi v zasebnem sektorju je lahko izračun regresa višji od zakonsko določenega minimalnega zneska. Višji regres lahko določa kolektivna pogodba ali interni akti delodajalca. Regres pa so letos že prejeli tudi vsi upokojenci.

Potrebujete pravno pomoč pri pripravi internih aktov?
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Posebnosti za izračun regresa

izračun regresa

Delavcu regres pri delodajalcu pripada za vsak polni mesec zaposlitve v posameznem koledarskem letu. Če delavec dela krajši delovni čas od polnega, mu pripada sorazmerni del regresa. Pisali pa smo že tudi o tem, da lahko delodajalec zahteva vračilo sorazmernega dela regresa, če z delavcem predčasno prekine pogodbo o zaposlitvi, regres pa mu je že izplačal. Za regres do višine 70 odstotkov povprečne plače v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec delodajalcu ob izplačilu ni potrebno plačati prispevkov.

Prijava na izobraževanje

Če želite pravico do regresa in dopusta urediti tudi v svojih splošnih aktih ali v posameznih pogodbah o zaposlitvi, vam lahko pri tem pomagajo tudi v naši pravni službi. Dosegljivi so na 01 6001 530 ali na data@data.si.

Komentarjev (2)

  • Detela S. 16. oktobra 2017 - 11:04 Odgovori

    Kako lahko prijaviš delodajalca(privatnika) anonimno delovnom inšpektorju?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja