Go to Top

Inšpekcija dela z močnejšim orožjem

Inšpekcija dela bo doživela posodobitve. Poslanci bodo v sklopu sprememb delovnopravne zakonodaje posegli tudi v pristojnosti delovnih inšpektorjev. Spremenili bodo Zakon o inšpekciji dela.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Novi v podjetništvu? Na kaj morate biti pozorni, da se ne boste po nepotrebnem zapletli z inšpektorji?

Več informacij

Inšpekcija dela s prepovedjo opravljanja dejavnosti do izplačila plač

Inšpekcija dela oz. delovni inšpektorji bodo dobili pooblastilo, da bodo lahko delavcem prepovedali delo oziroma uporabo delovnih sredstev z upravno odločbo, dokler ne bodo dobili izplačanih plač oziroma ne bodo odpravljene nepravilnosti, če so pred tem dvakrat ali večkrat v zadnjih 12 mesecih ugotovili, da podjetje ni pravočasno izplačalo plač.

Prijava na izobraževanje

Gre za skrajni ukrep, ki posega v delovanje zavezanca in ga bo inšpektor lahko uporabil, ko bodo izčrpane vse druge možnosti. Inšpekcija dela bo morala pri tem upoštevati morebitno delovanje višje sile (nedelovanje plačilnega sistema) ali objektivnih okoliščin (npr. zamuda pri plačilu že zapadlih obveznosti).

Zavezanci se bodo na to odločbo sicer lahko pritožili. Prosili bodo lahko odlog izvršitve take odločbe, če bodo dokazali, da bi z izvršitvijo nastala težko popravljiva škoda. Hkrati odložitev ne bo smela nasprotovati javni koristi in z odložitvijo znova ne bo nastala nepopravljiva škoda.

Potrebujete kadrovsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Inšpekcija dela nad prekarizacijo

Naslednjo spremembo bo inšpekcija dela doživela zaradi porasta atipičnih oblik dela, torej vrst dela, ki odstopajo od tipične pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Potrebujete konkretno pravno svetovanje? Pomagamo vam lahko v našem pravnem oddelku, ki se ukvarja tudi z urejanjem kadrovske dokumentacije za naše stranke. Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01/6001 530!

inšpekcija dela

Gre za pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pogodbe o zaposlitvi za delo s krajšim delovnim časom, agencijsko delo, civilne pogodbe (podjemna in avtorska pogodba), za začasno in občasno delo dijakov in študentov, samozaposlene. Z vsemi temi oblikami dela ni nič narobe, če služijo svojemu prvotnemu namenu. Zakonodajalec pa opozarja, da prihaja do nezakonite in nenamenske rabe teh oblik dela.

Več o tem si lahko preberete tudi v našem prispevku Redno delo prek s. p. ni zakonito in v prispevku Delo prek s.p. za enega naročnika dovoljeno, a pod dvema pogojema.

Inšpekcija dela bo zahtevala pogodbo o zaposlitvi!

Ko bo inšpektor pri sodelovanju podjetja s samozaposlenimi, honorarnimi delavci in študenti ugotovil elemente delovnega razmerja, bo najprej izdal prepovedno odločbo. Nato pa bo inšpekcija dela podjetju naložila, da mora takšnemu delavcu v treh delovnih dneh vročiti pogodbo o zaposlitvi.

Pisna pogodba o zaposlitvi bo morala biti prilagojena dejanskemu stanju in v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), kolektivno pogodbo in splošnimi akti delodajalca. Tudi predlagano plačilo bo moralo biti primerljivo vrsti, obsegu in kakovosti dela, ki ga je delavec v podjetju opravljal in primerljivo z drugimi podobnimi delovnimi mesti pri delodajalcu. Delavec bo moral pogodbo podpisati v treh dneh od prejema.

Inšpektorji bodo lahko zahtevali zaposlitev prekarnega delavca v podjetju!

Klikni in deli

Lahko jo bo tudi zavrnil, vendar v tem primeru z delodajalcem ne bo več smel sodelovati oziroma bo moral prenehati opravljati delo pri zavezancu. Če bo izročena pogodba neustrezna, pa bo lahko zahteval tudi sodno varstvo.

Če delodajalec naloženega ne bo spoštoval, ga bodo lahko doletele visoke globe. Glede na okoliščine so za odgovorne osebe globe od 350 do 2.000 evrov. Za zavezanca posameznika bodo globe od 500 do 2.500 evrov, za manjša podjetja (do 10. zaposlenih) od 2.000 do 10.000 evrov in za večja podjetja od 4.500 do 20.000 evrov.

Morda vas bo zanimal tudi prispevek o spremembi davčne zakonodaje zaradi preveč kršitev Spremembe pri normirancih zaradi izkoriščanja.

V kolikor pa vas zanima več o tem, na kaj morate biti pozorni, ko se odločite za svojo poslovno pot, se nam pridružite na seminarju Abeceda poslovanja. Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanja, ki se postavljajo podjetnikom ob začetku poslovne poti.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja