Go to Top

Ara: obveznosti kupca in prodajalca

Ara oziroma predujem je pogosto tema pogovorov ob sklenitvi pogodb. V članku predstavljamo kakšne obveznosti in posledice nastanejo za kupca oziroma prodajalca!

Informativni izračun plače

Ste se s kupcem ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe dogovorili za aro? Niste povsem prepričani kako postopati v primeru, ko zahteva kupec aro nazaj? Pišite našim pravnikom na data@data.si oziroma pokličite na 01 6001 528!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Ara je urejena v Obligacijskem zakoniku

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Ara (lat. arrha, angl. earnest) je dobro znan institut. Urejena je v Obligacijskem zakoniku (OZ). Opredeljena je kot določen znesek denarja ali določena količina drugih nadomestnih stvari, ki ga oziroma jo ena stranka izroči drugi v znamenje, da je pogodba sklenjena.

BRUTO NETO PLAČA

Kaj pravzaprav pomeni “ara”?

Ara ima 3 pomene:

  1. služi kot potrditev pogodbene obveznosti: Stranke se za aro dogovorijo predvsem v primerih, ko želijo še dodatno utrditi dogovor in izkazati višjo stopnjo resnosti. Slednje je najočitnejše v primeru neizpolnitve pogodbe ene stranke. V tem primeru lahko druga stranka uveljavlja na primer izpolnitev pogodbe (če je to še mogoče) in odškodnino oz. zamudne obresti ali razvezo pogodbe in odškodnino. Lahko pa tudi obdrži prejeto aro oziroma zahteva vrnitev dvojne are.
  2. sklenitev pogodbe: Če je dogovorjena ara, se pogodba šteje za sklenjeno šele, ko je ara dejansko dana.
  3. pomeni delno izpolnitev obveznosti: dogovorjena ara se mora všteti v izpolnitev ali vrniti, ob izpolnitvi pogodbe.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Neizpolnitev pogodbe

Če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro dala, ima nasprotna stranka dve možnosti:

  1. lahko zahteva izpolnitev pogodbe in povrnitev škode, aro pa všteje v odškodnino ali jo vrne ali
  2. se zadovolji s prejeto aro.

Če pa je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro prejela, ima druga stranka naslednje možnosti:

  1. zahteva izpolnitev pogodbe, če je to še mogoče ali
  2. zahteva povrnitev škode in vrnitev are ali
  3. zahteva vrnitev dvojne are.

Pravni nasvet

Razlika med aro in avansom

Avans pomeni vnaprejšnjo delno izpolnitev obveznosti. Pri sklepanju pogodbe mora biti razvidno, da gre za aro. Če ni tako, je izročeni predmet zgolj avans, nikakor pa ne ara.

Za avans ne veljajo določila o vračanju in vračunavanju. Posledično ima v primeru neizpolnitve obveznosti pogodbi zvesta stranka pravico vztrajati pri izpolnitvi pogodbe ali pa pogodbo razdreti. V primeru razdora pogodbe morata obe stranka vrniti druga drugi vse, kar sta od sklenitve pa do razdora prejeli ena od druge.  Pogodbi zvesta stranka lahko od nasprotne stranke zahteva povrnitev morebitne škode. Pomembno je poudariti, da se avans vrača skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

PETI PROTIOKORONSKI PAKET

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja