Go to Top

Archives

Tag Archives: predujem

Ara: obveznosti kupca in prodajalca

Ara oziroma predujem je pogosto tema pogovorov ob sklenitvi pogodb. V članku predstavljamo kakšne obveznosti in posledice nastanejo za kupca oziroma prodajalca! Informativni izračun plače Ste se s kupcem ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe dogovorili za aro? Niste povsem prepričani kako postopati v primeru, ko zahteva kupec aro nazaj? Pišite našim pravnikom na data@data.si oziroma pokličite na 01 6001 528! Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.? Ara je urejena v Nadaljuj z branjem

Kaj je kratkoročni in kaj dolgoročni dolg, kaj predujem, varščina in posojanje?

Slovenski računovodski standard 9 opredeljuje, kaj je dolg. Natančneje pojasnjuje pojme, kot so kratkoročni in dolgoročni dolg, predujem, varščina in posojanje, standard pa se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih in finančnih dolgov. Dolgoročni dolg je dolg, ki dokončno zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. Kratkoročni dolg je dolg, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni ali je na dan sestavitve bilance stanja že Nadaljuj z branjem