Go to Top

Znižanje osebnega davka oz. dohodnine 2021 – veste, kako?

Znižanje osebnega davka oz. dohodnine – na kakšne načine se lahko zniža?

Znižanje osebnega davka, dohodnine 2021, je mogoče, saj imajo zavezanci možnost uveljavljanja davčnih olajšav. Poleg splošne olajšave, ki pripada vsem davčnim rezidentom Republike Slovenje, so tu še olajšave za vzdrževane družinske člane, olajšave za dijake in študente, posebna osebna olajšava ter olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajšave za invalide. V kolikor imate nejasnosti glede dohodnine ali drugih davkov, vam lahko pri tem pomagajo naši davčni svetovalci! Za plačljivo ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530 ali pišete na data@data.si.

Informativni izračun dohodnine

Znižanje osebnega davka – splošna in posebna olajšava

Pred kratkim smo podrobno opisovali znižanje osebnega davka s splošno davčno olajšavo. Zato bomo zgolj na kratko ponovili, da je ta upoštevana že ob mesečnem izračunu akontacije ob dohodkih iz delovnega razmerja in pokojnine. Običajno je upoštevana v znesku 291,67 evrov, kar pomeni znižanje osebnega davka na letni ravni za 3.500 evrov. Tisti, ki služijo manj kot 13.316,83 evrov bruto dohodka letno, imajo višjo splošno olajšavo. V tem primeru se znižanje osebnega davka izračuna po formuli: 3500 + (18.700,38 – 1,40427 x skupni dohodek).

Ustanovitev podjetja

Znižanje osebnega davka – vzdrževani družinski člani

Prav tako smo nedavno predstavili vsa pravila za znižanje osebnega davka z olajšavo za vzdrževane družinske člane. Zneski za znižanje osebnega davka so predpisani z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2). Pregled aktualne dohodninske lestvice kot vseh davčnih olajšav vam je na voljo tu.

Želite ustanoviti d.o.o.?

davčno svetovanje

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO NA DATI!

Znižanje osebnega davka – osebna davčna olajšava

Znižanje osebnega davka z osebno davčno olajšavo je omogočeno tistim zavezancem, ki so invalidi s 100-odstotno telesno okvaro. Hkrati mu mora biti priznana tudi pravica do tuje nege in pomoči. To je sicer izdano na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov. Znesek za znižanje osebnega davka je določen v višini:

  • mesečno 1.471,57 evrov ali
  • letno 17.658,84 evrov.

Informativni izračun za normirance

Znižanje osebnega davka – posebna osebna olajšava

Zavezanci, ki samostojno opravljajo specializiran poklic in so vpisani v predpisan razvid:

lahko uveljavljajo znižanje osebnega davka v višini 15 odstotkov prihodkov letno, vendar le do višine 25.000 evrov njihovih prihodkov iz dejavnosti. Torej znaša najvišji znesek za znižanje osebnega davka: 25.000 * 15 % = 3.750 evrov.

Ločeno je določena posebna osebna olajšava za znižanje osebnega davka dijakom in študentom do dopolnjenega 26. leta starosti. Ta se uveljavlja od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela. Znesek olajšave znaša največ 3.500 evrov. Navedena olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti.  To velja za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

Pri nas imamo odličen računovodski servis! Postanite naša stranka!

Znižanje osebnega davka – davčna olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Poleg naštetih olajšav, je dodatno mogoče znižanje osebnega davka za vplačane premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega, ki jo je plačal zavezanec zase izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v drugi državi članici EU. Ne glede na vplačan znesek se lahko znižanje osebnega davka uveljavi le do 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca, oziroma 5,844% letne bruto plače posameznika zavarovanca in nikoli več kot 2.819 evrov letno (za leto 2021).

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja