Go to Top

Voznik kombija lahko registrira podjetje in pridobi licenco za prevoze

Voznik kombija lahko postane oseba, ki se ustrezno registrira oziroma vpiše v poslovni register. Dve najbolj pogosti obliki podjetij, ki ju lahko registrira oseba-voznik kombija sta s.p. ali d.o.o.. Obe obliki podjetja lahko registrira na DATA VEM točki, potrebna je predhodna rezervacija termina na tel. številki: 01/600-1530.

Izračunajte si vašo plačo!

Voznik kombija – katero obliko naj izbere?

Za katero obliko podjetja – samostojni podjetnik ali družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. – se je pametno odločiti, je odvisno od več dejavnikov. Pri odločitvi, kaj se osebi najbolj izplača, mu lahko svetujejo podjetniški svetovalci podjetja DATA. Obrazložijo lahko prednosti in slabosti obeh oblik podjetja in pomagajo podjetniku izbrati možnost, ki mu najbolj ustreza.

Preverite razlike med  s.p. in  d.o.o.?

 

podjetniško svetovanje

Koliko znašajo prispevki za s.p. ?

Katero šifro dejavnosti mora izbrati voznik kombija?

Šifro dejavnosti voznik kombija izbere iz dokumenta, ki se imenuje Standardna klasifikacija dejavnosti 2008. Poišče 5-mestno šifro dejavnosti, ki zajema aktivnosti, ki jih bo opravljal kot podjetnik. Če bo prevažal blago s kombijem, bo izbral šifro dejavnosti 49.410 Cestni tovorni promet – prevoz blaga po cestah s tovornimi vozili. Gre za prevoz lesa, živine, hlajenega tovora, težkih tovorov, sipkih, tekočih, plinastih tovorov, v cisternah ali kako drugače, tudi zbiranje in prevoz mleka od kmetij do mlekarne, prevoz avtomobilov, prevoz odpadkov (brez zbiranja). Če bo voznik kombija za prevoz potnikov, bo izbral šifro dejavnosti 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet. Če bo voznik kombija taksist pa šifro dejavnosti 49.320 Obratovanje taksijev.

Minimalna plača, ki si jo boste morali obračunati, če odprete d.o.o.

Voznik kombija bo moral pridobiti licenco za opravljanje svoje dejavnosti

Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu se pridobi z licenco. Licenco mora voznik kombija pridobiti v primeru:

  • prevoza blaga;
  • prevoza potnikov;
  • avtotaksi prevozov.

Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco Skupnosti. Licenco voznik kombija pridobi po registraciji podjetja z oddajo vloge in dokazili  na Gospodarski zbornici Slovenije ali na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Od 21. maja 2022 je za prevoz blaga z vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2.5 tone, potrebna licenca (prej 3,5 tone).

Koliko regresa vas čaka v 2023?

Voznik kombija – pogoji za pridobitev licence

Voznik kombija, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora izpolnjevati celo vrsto pogojev. Določa jih Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2). Med drugim mora podjetje imeti dober ugled in ustrezen finančni položaj. Izpolnjevati mora pogoje glede strokovne usposobljenosti. Biti mora lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe.

Voznik kombija tudi ne sme imeti neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje finančna uprava, v višini več kot 50 eurov. Izpolnjevati mora pogoje v zvezi sedeža podjetja. Imeti mora zaposlenega najmanj enega voznika.

Vozniki kombijev! Če potrebujete pomoč s zakonodajo se nemudoma obrnite na pravne svetovalce podjetja Data. Pokličite telefonsko številko  01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si in se naročite na plačljivo strokovno posvetovanja!

Kaj morate vedeti kot normiranec s.p.?