Go to Top

Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest je potrebna, ko podjetje zaposluje določeno število delavcev. Ste delodajalec in zaposlujete več kot 10 delavcev? Potem morate biti seznanjeni s pojmom sistemizacija delovnih mest. Še več – veste, da je Akt o sistemizaciji delovnih mest eden od obveznih aktov, ki jih mora imeti družba z več kot 10 zaposlenimi?

Informativni izračun plače

Delovnopravna zakonodaja določa, kateri so obvezni pravilniki in kadrovske evidence, ki jih morajo imeti podjetja, ki zaposlujejo. Ne ustrašite se. V nadaljevanju vas bomo seznanili z vsem, kar morate vedeti o sistemizaciji delovnih mest. Naša pravna služba vam nudi pravno svetovanje, namesto vas pa lahko tudi pripravimo Akt o sistemizaciji delovnih mest – četudi že samo enega zaposlenega. Za ponudbo nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kaj ureja sistemizacija delovnih mest?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Sistemizacija delovnih mest je obvezna, ko zaposlujete vsaj 10 oseb. Akt o sistemizaciji delovnih mest je po svoji naravi organizacijski akt. S tem aktom je delodajalec dolžan določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Sistemizacija je torej namenjena določitvi in ureditvi delovnih mest:

  • pogojev za zasedbo določenega delovnega mesta ali
  • vrsto dela in
  • na podlagi katerih dokazil se ti pogoji preverjajo.

To delodajalcem tudi olajša delo pri pripravi oglasov za zaposlitev in dejansko zaposlitev osebe. Iz Akta o sistemizaciji lahko izluščijo bistvene zahteve, katere mora potencialni delavec izpolnjevati. Prosto delovno mesto mora biti javno objavljeno.

BRUTO NETO PLAČA

Sistemizacija delovnih mest ureja tudi določanje osnovne plače in dodatkov k plači za posamezno delovno mesto.

Akt o sistemizaciji delovnih mest je prav tako osnova za izdelavo Izjave o varnosti z oceno tveganja. V skladu s 24. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. Večina pozna te ukrepe pod besedno zvezo »mobing«. Naša pravna služba lahko za vas pripravi tudi Pravilnik o mobingu, ki je eden od obveznih pravilnikov, ki jih mora imeti vsak delodajalec!

Pravni nasvet

Sistemizacija: kdo jo sprejme?

Sistemizacija delovnih mest je sprejeta na ravni posameznega delodajalca. Delodajalec jo sprejme enostransko. Preden pa je sistemizacija delovnih mest sprejeta, mora delodajalec o vsebini akta obvestiti sindikat in svet delavcev. Delodajalec mora mnenje sindikata pred sprejetjem splošnih aktov obravnavati in se do njega opredeliti, ni pa ga dolžan upoštevati. Svet delavcev pa ima na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, pravico do vpogleda v vsebino akta. Še več – zakon predvideva skupno posvetovanje med delavci in delodajalcem vsaj 15 dni pred sprejetjem odločitve oz. posameznega akta.

Pri pripravi sistemizacije delovnih mest je poleg zakonodaje potrebno upoštevati  še priporočila stroke za opravljanje posameznih vrst dela. Izdelavo sistemizacije delovnih mest moramo prilagajati konkretnim situacijam, potrebam in namenom.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Na kaj moram biti pozoren?

Sistemizacija delovnih mest na ravni vašega podjetja ni urejena, pa bi morala biti? V kolikor kot delodajalec nimate urejene sistematizacije delovnih mest, vas lahko doleti globa za prekršek. Kazni znašajo od 750 pa vse do 2.000 evrov.

Pogodbe o zaposlitvi morajo biti skladne z opredelitvijo delovnih mest in nazivov v sistemizaciji delovnih mest. V primeru obstoja neskladnosti je potrebno posameznim delavcem ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, ki je združljiva z opisom delovnega mesta v Aktu o sistemizaciji delovnih mest.

ŠESTI PROTIOKORONSKI PAKET

Vam sistemizacija povzroča težave? Zaupajte pripravo strokovnjakom – pravnikom DATA d.o.o.! Za ponudbo nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja