Go to Top

Sezonski delavci in ureditev delovnopravnega razmerja

Sezonski delavci –  kako je urejeno področje?

Sezonski delavci so z boljšimi vremenskimi pogoji in ponovnim odpiranjem dejavnosti  ponovno iskani s strani delodajalcev Sezonski delavci so različne skupine delavcev, ki pa imajo svoje specifike. Pogosto se kot sezonske delavce zaposli tuje državljane.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Sezonski delavci iz tujine

Državljani držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice imajo prost dostop na slovenski trg dela in ne potrebujejo dovoljenja za opravljanje dela.

Tujci, ki niso državljani EU, lahko sezonsko delo, ki ne obsega več kot 90 dni v koledarskem letu, opravljajo na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, sezonsko delo, daljše od 90 dni v letu, pa lahko opravljajo na podlagi enotnega dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za sezonsko delo.

pravno svetovanje

Pogodba o zaposlitvi ali civilna pogodba?

Sezonski delavci lahko delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na primer podjemne pogodbe. Če delavci v Sloveniji niso obvezno zdravstveno zavarovani, morajo imeti sklenjeno ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Sloveniji.

Prijavite se na e-novice

Potrebujete dodatne informacije glede sklenitve ustrezne pogodbe s sezonskim delavcem? Obrnite se na naše pravne strokovnjake.

Dovoljenje za sezonsko delo tujcev

Če sezonski delavci delo opravljajo do največ 90 dni, mora delodajalec posredovati vlogo za dovoljenje na Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). Vloga je odobrena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • tujec mora imeti veljavno potno listino, ustrezno zdravstveno zavarovanje, potrdilo o nekaznovanosti in dokazilo, da bo imel sredstva za preživetje (sem sodi tudi začasno prebivališče);
  • v evidenci brezposelnih oseb ne sme biti ustreznih brezposelnih oseb, ki bi lahko delale tisto, za kar delodajalec najema tujega sezonskega delavca;
  • delodajalec mora biti ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere se izvaja delo, ki ga bo opravljal tujec, ali pa mora biti kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
  • priložena mora biti pogodba o zaposlitvi ali pa pogodba civilnega prava z naročnikom;
  • naročnik oziroma delodajalec ne sme biti v postopku likvidacije ali stečaja in ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
  • da je naročnik dela za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in da ni presežena kvota dovoljenj za sezonsko delo, ki omejuje število tujcev na trgu dela.

Za pridobitev enotnega dovoljenja, torej nad 90 dni, se postopek vodi na upravni enoti, veljajo pa strožji pogoji. Ob že omenjenem postopku za dovoljenje do 90 dni, sledi še odločitev upravne enote. Upravna enota naknadno preveri, da ne obstajajo razlogi za zavrnitve izdaje dovoljenja (če je tujcu prepovedan vstop v državo, obstajajo razlogi za sum, da se ne bo podrejal pravnemu redu ali da po poteku dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil države).

davčno svetovanje

Sezonski delavci in minimalna plača

Če sezonski delavci opravljajo delo po pogodbi o zaposlitvi veljajo določbe o minimalni plači, ki ne sme biti nižja od 1.024,24 EUR bruto. Sezonski delavci so lahko tudi študentje, ki delo opravljajo preko napotnice. Urna postavka za študentsko delo sicer je bruto 5,89 EUR, neto pa 4,98 EUR. Tudi osebe, ki imajo registrirano osebno dopolnilno delo, so lahko sezonski delavci. Oseba, ki to delo opravlja, mora imeti vrednotnico, s katero zanje delodajalec plača prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta stane 10,81 evra za en mesec. Zaslužek iz osebnega dopolnilnega dela ne sme preseči treh povprečnih plač letno.

Če delodajalec za sezonsko delo izbere upokojenca, veljajo določbe o začasnem ali občasnem delu. Sezonski delavci upokojenci so omejeni z najvišjim skupnim dohodkom v letu 2021 v višini 8.235,53 EUR.

računovodsko svetovanje

Sezonski delavci za kmetijske dejavnosti

V preteklosti je veljal postopek, da je kmetija pridobila delovno dovoljenje, upravna enota pa je prijavila sezonskega delavca in mu priskrbela davčno številko, zdaj pa mora vse to urediti kmetija. V kmetijstvu velja najnižja urna postavka 5,16 EUR bruto.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja