Go to Top

Sezonski delavci in delovnopravni status

Sezonski delavci so s strani delodajalcev iskani zaradi izrazito sezonsko povečanega obsega dela v kmetijstvu in gozdarstvu. Med sezonske delavce se uvrščajo različne skupine delavcev. Pogosto so sezonski delavci tudi državljanih tujih držav.

Se tudi vi odločate za odprtje s.p. ali registracijo d.o.o.?  Za termin registracije nas pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Sezonski delavci iz tujine

Državljani držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice imajo prost dostop na slovenski trg dela in ne potrebujejo dovoljenja za opravljanje dela.

Tujci, ki niso državljani ene od članic EU, lahko sezonsko delo v obsegu največ 90 dni v  koledarskem letu, opravljajo na osnovi dovoljenja za sezonsko delo. Sezonsko delo, ki presega 90 dni v letu, pa lahko opravljajo na podlagi enotnega dovoljenja, ki je izdano na podlagi soglasja za sezonsko delo.

 Izračun plače

Potrebujete pravni nasvet?

Prispevki za s.p. 2024

Pogodba o zaposlitvi

Sezonski delavci lahko delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na primer podjemne pogodbe. Če delavci v Sloveniji niso obvezno zdravstveno zavarovani, morajo imeti sklenjeno tudi ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Sloveniji.

Za dodatne informacije glede ureditve statusa sezonskih delavcev, se lahko obrnete na naše izkušene pravne strokovnjake.

Informativni izračun dohodnine 

Dovoljenje za sezonsko delo tujcev

Za sezonske delavce, ki delo opravljajo do največ 90 dni, mora delodajalec posredovati vlogo za dovoljenje na Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). Vloga je odobrena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • tujec mora imeti veljavno potno listino,
  • tujec ima ustrezno zdravstveno zavarovanje,
  • v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb, ki bi lahko opravljale delo, za kar delodajalec najema tujega sezonskega delavca;
  • delodajalec mora biti ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere se izvaja delo, ki ga bo opravljal tujec, ali pa mora biti kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
  • priložena mora biti pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava z naročnikom;
  • naročnik oziroma delodajalec ne sme biti v postopku likvidacije ali stečaja
  • ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
  • še ni porabljena letna kvota dovoljenj za sezonsko delo, ki jo lahko določi slovenska vlada iz razloga omejitve števila tujcev na trgu dela.

Kilometrina 2024

Za pridobitev enotnega dovoljenja nad 90 dni, se postopek vodi na upravni enoti, veljajo pa drugačni, strožji, pogoji. Ob že zgoraj omenjenemu postopku za dovoljenje za delo do 90 dni, sledi še odločitev upravne enote. Upravna enota naknadno preveri, da ne obstajajo razlogi za zavrnitve izdaje dovoljenja (če je tujcu prepovedan vstop v državo, obstajajo razlogi za sum, da se ne bo podrejal pravnemu redu ali da po poteku dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil države).

Ustanovitev s.p.

Sezonski delavci in plačilo

Sezonski delavci, ki imajo sklenjeno pogodbi o zaposlitvi, imajo pravico do minimalne plače, ki ne sme biti nižja od 1.253,90 EUR bruto. Sezonsko delo lahko opravljajo tudi študentje, osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo in upokojenci.

Interni akti podjetja

Študentje, ki opravljajo sezonsko delo imajo pravico do minimalne urne postavke za študentsko delo, ki znaša bruto 7,21 EUR, neto pa 6,20 EUR. Osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, lahko opravljajo sezonsko delo, ki se jim plačuje preko vrednotnice. Zaslužek iz osebnega dopolnilnega dela ne sme preseči treh povprečnih plač letno. Če sezonsko delo opravlja upokojenec, zanj veljajo določbe o začasnem ali občasnem delu. Sezonski delavci upokojenci so omejeni z najvišjim skupnim dohodkom v letu 2024 v višini 10.781,07 EUR.

Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja