Go to Top

Samovoljno obnašanje delavca – kdaj ga lahko sankcionirate?

Samovoljno obnašanje delavca je vsako obnašanje, ki je v nasprotju z navodili delodajalca. Delavci so namreč pri delu dolžni spoštovati navodila delodajalca. Bistveno pri odločitvi, ali delodajalec lahko sankcionira obnašanje delavca v nasprotju z navodili, je dejstvo, ali je imel delavec vsa potrebna navodila za delo.

Informativni izračun dohodnine

Delavec je zavezan k spoštovanju navodil in zahtev delodajalca

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) v 33. členu določa, da mora delavec svoje delo opravljati vestno. Pri delu mora upoštevati tudi organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu. V 34. členu pa ZDR-1 izrecno določa, da mora delavec upoštevati zahteve in navodila delodajalca. Delavec lahko odkloni opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca, le, če bi ga delodajalec silil k protipravnemu ravnanju ali opustitvi. Delavec je tako brez dvoma, že po zakonu, dolžan spoštovati vsa navodila in zahteve delodajalca.

Samovoljno obnašanje delavca je treba dokazati

Ali gre pri nespoštovanju delodajalčevih navodil in pravil obnašanja za samovoljno obnašanje delavca, bo moral dokazati delodajalec. Delodajalec mora torej dokazati kršitev na strani delavca, ki jo je mogoče sankcionirati. Čeprav zakon ne zahteva, da morajo biti vsa navodila in zahteve delodajalca pisna, pa je pri pisnih navodilih dokazovanje najlažje. Delavec je sicer dolžan spoštovati tudi ustna navodila in zahteve, vendar je nespoštovanje takšnih navodil bistveno težje dokazati. Dokazno breme pa je seveda v celoti na delodajalcu.

Pravni nasvet

Bistvena navodila in pravila obnašanja zapišite v pravilnike

Samovoljno obnašanje delavca boste najlažje sankcionirali, če boste imeli pravila obnašanja na delovnem mestu jasna zapisana. Najpogosteje se delodajalci odločijo sprejeti Pravilnik o delu. V njem opredelijo vse bistvene zahteve: prihod na delo, odhod z dela, nadomeščanje odsotnih delavcev, sporočanje odsotnosti, izhode na malico itd. V pravilniku je nujno opredeliti tudi sankcije za kršitev zapisanih pravil. Tako delodajalec v pravilniku zapiše, katere kršitve so razlog za uvedbo disciplinskega postopka, katere za odpoved iz krivdnih razlogov in katere za izredno odpoved. Z vsebino pravilnika mora delodajalec seznaniti vse zaposlene, ki morajo imeti ves čas dostop do vsebine pravilnika. Tak pravilnik je nato podlaga, ki omogoča delodajalcu učinkovito sankcioniranje samovoljnega obnašanja delavcev.

Za pomoč pri pripravi pravilnika in svetovanje v zvezi s tem, se lahko obrnete na naše pravnike. Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja