Go to Top

Regresni zahtevek: ko zavarovalnica izstavi račun

Če se bo vaš delavec poškodoval na delovnem mestu, vam lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izstavi račun oziroma vam pošlje regresni zahtevek.

To pomeni, da bodo od vas, kot delodajalca, zahtevali povrnitev stroškov, ki so nastali z zdravljenjem delavca.

Na ZZZS pojasnjujejo, da je podlaga  Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za  zahtevo povračilo škode.  Z regresnimi zahtevki se izostruje odgovornost. Preprečujejo se neodgovorna ravnanja, ki ne morejo in ne smejo biti predmet načel solidarnosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Stroški teh dejanj so po našem mnenju lahko zgolj predmet individualne odgovornosti tistega, ki jo je navsezadnje povzročil.«

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Eden od razlogov, zaradi katerega vam lahko ZZZS izstavi regresni zahtevek je tudi to, da delavec nima opravljenega izobraževanja iz varstva in zdravja pri delu.

Več informacij

Lani so na ZZZS izstavili 410 regresnih zahtevkov v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov, izterjali pa so jih za slabega 1,5 milijona evrov. Ker so v številko vključeni vsi primeri regresnih zahtevkov, na ZZZS le ocenjujejo, da so jih 70 odstotkov poslali delodajalcem. Nanašali so se na 2,9 odstotka bolniških odsotnosti zaradi poškodb pri delu – teh je bilo skupaj kar 13.990.

ZZZS: »V odškodninskem pravu velja, da je škodo dolžan povrniti tisti, ki jo je povzročil.«

Klikni in deli

Kdaj zdravstvena zavarovalnica pošlje regresni zahtevek?

Da bodo zahtevali vračilo stroškov za zdravstvene storitve, se ZZZS odloči, če upravičeno menijo, da je do nesreče pri delu prišlo zaradi opustitve varnostnih ukrepov delodajalca. K zahtevi priložijo zapisnik inšpektorata za delo, morebitne pravnomočne sodbe, izjave prič in račune zdravstvenih ustanov.

Če delodajalec zahtevka ne plača, bo ZZZS proti njemu vložila tožbo. »Samo stopnjo krivde, okoliščine, ki so privedle do škodnega dogodka, ugotavlja sodišče. Ta lahko tekom samega postopka angažira izvedenca ustrezne stroke in z izjavami prič, vpogledom v listine,« pravijo na ZZZS. V skladu z novejšo sodno prakso lahko sodišče upošteva tudi morebitno soodgovornost zavarovanca za nastalo škodo v obliki deljene krivde.

Delodajalec je, pravijo na ZZZS, odgovoren za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom, in za škodo, ki nastane zaradi kršenja predpisov s področja varstva pri delu.

Regresni zahtevek največkrat zaradi nezgod pri delu

ZZZS regresne zahtevke izstavlja največkrat zaradi nezgod pri delu, pa tudi zaradi ugrizov psov, pretepov in zastrupitev s hrano. Najbolj pogoste nezgode so v  gradbeništvu, v vojski in policiji.

Največkrat se delavci poškodujejo tako, da padejo iz višine, jih stisne, pridejo v tik z elektriko ali nanje pade predmet.

Na ZZZS pravijo, da bi bilo do drugih delodajalcev nepošteno, če bi bila višina, do katere je mogoče izstaviti regresni zahtevek omejena ali če jih ne bi izstavljali. Škoda povzročena z neustreznim ravnanjem bi v takem primeru bremenila vse plačnike prispevkov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja