Go to Top

Postopek pregleda stranke: redno izvajate kontrole?

Postopek pregleda stranke je eden bistvenih ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Postopek pregleda stranke je določen v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1). Pravniki Data d.o.o. svetujejo, da preverite, ali ste zavezanec za izvajanje obveznih ukrepov po ZPPDFT-1. S pravočasnim ukrepanjem se boste namreč lahko izognili visokim globam! Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne izvaja postopka pregleda stranke v skladu z ZPPDFT-1.

Informativni izračun dohodnine

Ali veste, da je Urad Republike Slovenije za namene preprečevanja pranja denarja in odkrivanja financiranja terorizma (Urad) izdal seznam visoko tveganih držav in držav s povečanim tveganjem? Slednje pomeni, da so stranke, ki prihajajo iz tveganih držav (navedene na seznamu) še pod večjim drobnogledom kot druge stranke, ki ne prihajajo iz držav navedenih na seznamu. Urad izvaja nadzor, ali zavezanci ravnajo v skladu z ZPPDFT-1.

12. Dnevi podjetništva 2019

Države, ki spadajo pod visoko tvegane države (ki imajo strateške pomanjkljivosti na področju pranja denarja in financiranja terorizma) so: Iran, Demokratična ljudska republika Koreja, Afganistan, Bosna in Hercegovina, Gvajana, Etiopija Irak, Jemen, Laos, Sirija, Uganda, Vanuatu, Šrilanka, Trinidad, Tobago, Tunizija.

Pranje denarja pomeni katerokoli ravnanje z denarjem/ premoženjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem.

Financiranje terorizma pomeni zagotavljanje ali zbiranje (oz. poskus) denarja ali drugega premoženja ne/zakonitega izvora, ne/posredno z namenom, da bo v celoti ali delno uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja.

Postopek pregleda stranke  – kdo so zavezanci?

Zavezanci za postopek pregleda stranke so pravne in fizične osebe, ki:

 • opravljajo dejavnost računovodskih storitev in davčnega svetovanja,
 • opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo podjetniških in fiduciarnih storitev (npr. ustanavljanja pravnih oseb, ipd.).

Zavezanci so dolžni v procese svoje dejavnosti vgraditi predpisane preventivne ukrepe (te ukrepe določijo npr. v obliki Pravilnika o analizi tveganja in postopkih pregleda stranke). Ste glede na zgornje kriterije zavezanec za opravljanje postopka pregleda stranke iz vidika ZPPDFT-1? Ste seznanjeni s tem, katere pravilnike in interne akte morate imeti? Če potrebujete pomoč pri pripravi le-teh pišite našim pravnikom na data@data.si!

Postopek pregleda stranke se opravi v naslednjih primerih:

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

 • pri sklepanju poslovnega razmerja;
 • pri vsaki transakciji v vrednosti 15.000 EUR in več  in da se taka transakcija pri zavezancu izvaja;
 • pri dvomu o verodostojnosti in ustreznosti predhodno pridobljenih podatkov o stranki/ dejanskem lastniku;
 • vedno, ko obstajajo razlogi za sum.

Naloge zavezancev:

 • Izdelava ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
 • Imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo;
 • Pregled stranke;
 • Sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu;
 • Skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih;
 • Zagotovitev redne notranje kontrole;
 • Pripraviti seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij;
 • Zagotovitev varstva in hrambe podatkov – evidenca;
 • Obveščanje o kršitvah.

Pravni nasvet

Postopek pregleda stranke zahteva izdelavo ocene tveganja:

 1. Ocenjuje se stranko, poslovno razmerje, storitve ali transakcijo (več kot 15.000 in se pri zavezancu izvaja);
 2. Preveri se kakšna so tveganja v posameznem okolju/državi (nadnacionalna in nacionalna ocena tveganja);
 3. Kategorije tveganosti (neznatno, običajno ali povečano);
 4. Vrsta pregleda stranke  (poenostavljen, običajen, poglobljen).

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja