Go to Top

Poslovanje gospodarskih družb 2023 – rast plač in števila zaposlenih

Poslovanje gospodarskih družb 2023 je bilo v znamenju povečanje števila zaposlenih in rasti plač. Rast števila zaposlenih je bila najvišja na področju gradbeništva. Najbolj se je neto čisti dobiček družb povečal na področju predelovalne dejavnosti in trgovine. Poraslo je tudi število normiranih sp-jev. Razmišljate o podjetniški poti? Oglasite se pri nas na DATA, ker vam naši podjetniški svetovalci lahko pomagajo pri prvih korakih v svet podjetništva. Pokličite nas na 01/600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Poslovanje gospodarskih družb 2023 – rast števila zaposlenih

V gospodarskih družbah, ki so predložile letna poročila za leto 2023, se je povečalo število zaposlenih. V letu 2023 je bila zaposlenost za 9 % višja kot v letu 2022. Število zaposlenih se je najbolj povečalo v družbah z naslednjih področjih in sicer na področjih gradbeništva, predelovalne dejavnosti, trgovine nato sledi področje vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Izračun plače

Poslovanje gospodarskih družb – rast povprečne mesečne plače

V lanskem letu je povprečna mesečna plača na zaposlenega v gospodarskih družbah znašala 2.218 EUR. V primerjavi s predhodnim letom je bila povprečna mesečna plača realno višja za 1,2 %.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Ustanovitev podjetja
Kilometrina 2024

Poslovanje gospodarskih družb – prihodki in odhodki

Prihodki in odhodki iz poslovanja gospodarskih družb so ostali na nivoju preteklega leta. Prihodki na tujih trgih so se zmanjšali. Zmanjšali so se tako na trgu EU (za 5 %) kot na trgih izven EU (za 10 %). Leto 2023 je bilo uspešno z vidika dobičkonosnosti. Ustvarjenega je bilo za 6.699 tisoč EUR neto čistega dobička, kar je 10 % več kot v predhodnjem letu. Na povečanje neto čistega dobička so največ vplivale družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, nato družbe s področja gradbeništva ter družbe s področja finančnih in zavarovalniških dejavnosti. Na vseh področjih dejavnosti je bil izkazan neto čisti dobiček, ki je bil ustvarjen na področju predelovalnih dejavnosti in trgovine, sledijo področja vzdrževanja in popravila motornih vozil. EBIT marža se je glede na lansko leto, 2022, povečala za več kot 0,7 % točke in je znašala 5,5 %. Za odstotek višja pa je bila tudi EBITDA marža, ki je v letu 2023 dosegla 9,5 %. Donosnost lastniškega kapitala (ROE) se je povečala na 10,3 %.

Dnevnice 2024

Poslovanje gospodarskih družb – delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev

Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2023 je bil ponovno višji. Dosegel je 49,8 % v primerjavi z letom 2022. Finančne obveznosti družb so se glede na leto 2023 povečale za 3 %.

Prispevki za s.p. za 2024

Poslovanje gospodarskih družb – število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov

Število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov je bilo nekoliko manjše, saj se je povečalo število samostojnih podjetnikov, Ti so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov. Samostojni podjetniki normiranci pa niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2023 za kar 6 % več kot v letu 2022. V letu 2023 so podjetniki poslovali uspešno in povečali neto podjetnikov dohodek za 20 %.

Prispevki za popoldanski s.p. za 2024

Poslovanje gospodarskih družb – število letnih poročil pri zadrugah

Letna poročila je v letu 2023 predložilo tudi 388 zadrug (9 manj kot leto prej). Te so skupaj ustvarile 974.274 tisoč EUR prihodkov. Prihodki so ostali na ravni preteklega leta. V zadrugah je bilo zaposlenih 2.806 delavcev ali 28 več kot leta 2022. V lanskem letu so zadruge izkazale 1.683 tisoč EUR neto čistega dobička ali 61 % manj kot v predhodnjem letu.

Potrebujete pri vašem poslovanju svetovanje na področju davkov, vodenja poslovnih knjig? Potrebujte pravni nasvet? Kontaktirajte nas ali preko telefona na 01/600 15 30 ali e-pošte data@data.si.

Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja