Go to Top

Pogoji za odprtje d.o.o. – kakšne so omejitve?

Pogoji za odprtje d.o.o.

Pogoji za odprtje d.o.o. se nanašajo na omejitve, ki so vezane na sam postopek registracije d.o.o. na DATA točki, na omejitve ki izhajajo iz 10. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki natančno opredeljuje kdo ne more postati družbenik družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ter na zaporedno ustanavljanje več d.o.o. v obdobju treh mesecev. V nadaljevanju članka vam pojasnjujemo posamezne omejitve. Imate pred ustanovitvijo d.o.o. ali s.p. še kakšna vprašanja? Obrnite se na naše podjetniške svetovalce! Pokličete lahko na 01/600-1530 ali nam pišete na [email protected]. V kolikor pa vam je glede odprtja podjetja vse jasno, pa rezervirajte termin za registracijo podjetja! To lahko storite prek spletnega obrazca ali s klicem na 01/600-1530!

Ustanovitev podjetja

Pogoji za odprtje d.o.o. – kdo ne more opraviti registracije d.o.o. na DATA točki?

Kateri pogoji za odprtje d.o.o. veljajo na DATA točki? Kakšne so omejitve? Kadar želita družbenika družbe postati zakonca, postopka registracije d.o.o. ne moreta opraviti na DATA točki. Družbena pogodba v primeru ustanovitve d.o.o. mora biti pri zakoncih (tudi pri izvenzakonski skupnosti) pripravljena v notarski obliki. Tudi kadar družbenik d.o.o. nameni osnovna sredstva za kapital družbe, mora akt o ustanovitvi pripraviti v notarski obliki. Na DATA točki lahko družbenik pripravi dokumente podjetja le v primeru, da za ustanovitveni kapital nameni znesek v višini vsaj 7.500,00 evrov. Data točka dokumentacije za ustanovitev d.o.o. ne more pripraviti niti v primeru, ko družbenik družbe pooblasti osebo, da v njegovem imenu registrira podjetje. Tudi v tem primeru je potrebno postopek registracije opraviti pri notarju.

Kolikšna bo vaša neto plača? Uporabite naš kalkulator!

podjetniško svetovanje

Preberite tudi – Povračila za prehrano bodo (lahko) s septembrom višja!

Pogoji za odprtje d.o.o. in omejitve v Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1

Pogoji za odprtje d.o.o. so določeni v ZGD-1. Ta v prvem odstavku 10a. člena določa, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

  • ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
  • ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;
  • ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Ustanovitelj d.o.o. oziroma družbenik v d.o.o. ne more postati nekdo, ki je v zadnjih treh mesecih že ustanovil d.o.o. oziroma pridobil delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh mesecev. Omejitev ne velja za srednje in velike družbe ter za pridobitev deleža z dedovanjem. Zakon tako omejuje ustanavljanje podjetij na zalogo podjetnikom, ki želijo izigrati upnike, zaposlene ali državo.

Preberite tudi – Vračilo regresa, kdaj in kako je treba regres vrniti?

Pogoji za odprtje d.o.o. – pomoč svetovalca pred registracijo d.o.o.

Večkrat smo že pisali o tem, kako pomembno je, da se bodoči družbenik natančno informira o tem, kakšni so pogoji za odprtje d.o.o. Pri razlagi zakonodaje o pogojih za odprtje d.o.o. bodočim družbenikom lahko pomagajo svetovalci podjetja DATA. Pišite jim na [email protected] ali jih pokličite na 01/600-1530 in se dogovorite za individualno obravnavo.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja