Go to Top

Vodenje računovodstva – komu ga zaupati?

Vodenje računovodstva – zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsi – družbe in podjetniki – voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in Slovenskimi računovodskimi standardi (2024) ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Nekateri vodenje računovodstva prepustijo izkušenim računovodskim servisom, drugi, predvsem manjši podjetniki, pa se zadeve lotijo sami. Enostavnega knjigovodstva se lahko priučite. s prijavo na našo delavnico. Potrebujete pomoč pri vodenju računovodstva? Pokličite nas na 01/600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Vodenje računovodstva – enostavno in dvostavno knjigovodstvo

Ko podjetnik opravi registracijo podjetja, mora izbrati tudi način vodenja računovodstva – poslovnih knjig. Izbira lahko med enostavnim ali dvostavnim knjigovodstvom, pod določenimi pogoji pa ima na voljo tudi status normiranca. Davčni organ pa mora o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig obvestiti najkasneje v osmih dneh po začetku poslovanja.

Medtem ko se pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek zabeleži samo enkrat, se podatki v dvostavnem knjigovodstvu praviloma urejajo dvojno – časovno in vsebinsko. Časovno se jih ureja v dnevniku, in sicer po vrstnem redu nastanka, vsebinsko pa v glavni in pomožnih knjigah. Zato je tudi bolj pregledno.

Izračun plače

Potrebujete zanesljivo računoovodjo?

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Vodenje računovodstva zajema tudi knjigovodstvo

Računovodstvo je pomembna poslovna funkcija vsakega podjetja, ki zajema knjigovodenje in računovodenje. Knjigovodenje je evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, računovodenje kot širši pojem pa zajema predračunavanje, obračunavanje in načrtovanje poslovanja. Komu zaupati vodenje računovodstva je pomembno vprašanje, ki si ga mora zastaviti vsak podjetnik takoj po tem, ko opravi postopek za ustanovitev podjetja.

Knjigovodstvo namreč zagotavlja le podatke o preteklem poslovanju. Podjetnik pa mora, če želi sprejemati dobre poslovne odločitve, svoje poslovanje načrtovati. Pri tem pa so bistvenega pomena računovodski predračuni.

Vodenje računovodstva obsega naslednje dejavnosti:

  • računovodsko poročanje,
  • računovodsko predračunavanje,
  • računovodsko obračunavanje,
  • računovodsko nadziranje,
  • računovodsko analiziranje,
  • knjigovodske listine,
  • poslovne knjige,
  • letno poročilo.

Izbira kakovostnega računovodskega servisa je torej zelo pomembna. Računovodski servis Data ima dolgoletno tradicijo ter nudi celovito podporo in svetuje podjetjem, spoštuje zaupnost podatkov in se prilagaja potrebam strank. Strokovna pomoč na področju računovodstva in dosledno vodenje računovodstva je dobra popotnica za uspešno poslovanje podjetja.

Prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja