Go to Top

Komu zaupati vodenje računovodstva?

Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsi – družbe in podjetniki – voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in Slovenskimi računovodskimi standardi (2016) ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Vodenje računovodstva nekateri prepustijo izkušenim računovodskim servisom, drugi, predvsem manjši podjetniki, pa se zadeve lotijo sami. Enostavnega knjigovodstva se namreč da priučiti, tudi na delavnici, ki jo izvajamo na Dati. Vendar ne smemo pozabiti, da vodenje računovodstva pomeni več kot le knjigovodstvo.

Prijava na izobraževanje

izobraževanje

Vabljeni na delavnico!

Več informacij

Ko podjetnik opravi registracijo podjetja, mora izbrati tudi način vodenja poslovnih knjig. Izbira lahko med enostavnim ali dvostavnim knjigovodstvom, pod določenimi pogoji pa ima na voljo tudi status normiranca. Davčni organ pa mora o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig obvestiti najkasneje v osmih dneh po začetku poslovanja.

Medtem ko se pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek zabeleži samo enkrat, se podatki v dvostavnem knjigovodstvu praviloma urejajo dvojno – časovno in vsebinsko. Časovno se jih ureja v dnevniku, in sicer po vrstnem redu nastanka, vsebinsko pa v glavni in pomožnih knjigah. Zato je tudi bolj pregledno. Kdo se lahko odloči za vodenje enostavnega knjigovodstva, pojasnjujemo v prispevku Vodenje enostavnega knjigovodstva zmorete sami.

Prijava na izobraževanje

Vodenje računovodstva zajema tudi knjigovodstvo

vodenje računovodstvaRačunovodstvo je pomembna poslovna funkcija vsakega podjetja, ki zajema knjigovodenje in računovodenje. Knjigovodenje je evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, računovodenje kot širši pojem pa zajema predračunavanje, obračunavanje in načrtovanje poslovanja. Komu zaupati vodenje računovodstva je pomembno vprašanje, ki si ga mora zastaviti vsak podjetnik takoj po tem, ko opravi postopek za ustanovitev podjetja.

Knjigovodstvo namreč zagotavlja le podatke o preteklem poslovanju. Podjetnik pa mora, če želi sprejemati dobre poslovne odločitve, svoje poslovanje načrtovati. Pri tem pa so bistvenega pomena računovodski predračuni.

Vodenje računovodstva obsega naslednje dejavnosti:

  • računovodsko poročanje,
  • računovodsko predračunavanje,
  • računovodsko obračunavanje,
  • računovodsko nadziranje,
  • računovodsko analiziranje,
  • knjigovodske listine,
  • poslovne knjige,
  • letno poročilo.

Izbira kakovostnega računovodskega servisa je torej zelo pomembna. Računovodski servis Data, ki ima dolgoletno tradicijo,  nudi celovito podporo in svetuje podjetjem, spoštuje zaupnost podatkov in se prilagaja potrebam strank. Strokovna pomoč na področju računovodstva in dosledno vodenje računovodstva je dobra popotnica za uspešno poslovanje.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja