Go to Top

Sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja

Sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja je hitro urejena na DATA točki. Sedež podjetja je kraj, poslovni naslov sta pa ulica in hišna številka, kjer se opravlja dejavnost podjetja. Kako poteka sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja? Potrebujete pomoč pri postopku spremembe poslovnega naslova? Obrnite se na naše podjetniške svetovalce. Pokličite na 01/600 15 30 ali data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Poznate razliko med sedežem in poslovnim naslovom družbe?

Sedež je kraj (naselje), kjer družba opravlja svojo dejavnost in mora biti določen v družbeni pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi. Poslovni naslov, ki mora biti v kraju sedeža, pa je opredeljen z naseljem, ulico in hišno številko.

Izračun plače

Sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja pri s. p.

Sprememba poslovnega naslova pri s. p. poteka brezplačno na naši DATA točki. S. p. spremembo lahko opravi tudi sam, od doma, preko SPOT portala.

Če samostojni podjetnik pride na DATA točko, potrebuje osebni dokument in overjeno Izjavo lastnika objekta, kjer bo nov naslov podjetja, če podjetnik sam ni lastnik ali vsaj 25% solastnik objekta (stanovanja). Obrazec izjave se izpolni, podpiše ga eden od solastnikov, če jih je denimo več (npr. oče in mati si delita pol hiše – dovolj je da Izjavo lastnika objekta overi eden od njiju). (So)lastnik objekta mora osebno overiti Izjavo ali pri notarju ali na Upravni enoti ali osebno na DATA točki, kjer je overitev podpisa brezplačna.

Na DATA točki pri postopku spremembe naslova pripravimo obrazec Sprememba podatkov s. p., kamor vpišemo nov naslov. Podjetnik osebno na DATA točki podpiše obrazec, vlogo skeniramo in jo pošljemo na AJPES. Priloga k vlogi je že prej omenjena overjena izjava lastnika objekta. Če je s. p. sam (so)lastnik objekta, kjer bo nov naslov, Izjave ne potrebuje. Le pri postopku spremembe naslova pove, da je (so)lastnik, kar se na obrazcu Sprememba podatkov s. p. ustrezno označi.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Ustanovitev podjetja

Kilometrina 2024

Kako d. o. o. spremeni le poslovni naslov?

Postopek spremembe poslovnega naslova na DATA točki opravi zastopnik oziroma direktor podjetja. Če je direktorjev podjetja več in imajo samostojno zastopanje, lahko postopek opravi le eden izmed njih.

V primeru spremembe naslova d.o.o. se vedno izpolni Izjava lastnika objekta. Na DATA točki pri postopku se natisne Izjava, podpiše pa jo lastnik/solastnik objekta. Overitev vedno poteka na isti način kot pri s. p..

Sprememba sedeža d.o.o., ki je hkrati sprememba poslovnega naslova

Pri postopku spremembe sedeža, gre za spremembo, ko se npr. podjetje preseli iz Ljubljane v Maribor (torej je naselje pri novem poslovnem naslovu drugačno kot naselje pri prejšnjem naslovu). Pri postopku na DATA točki moramo pripraviti čistopis Akta o ustanovitvi (na Aktu bo nov sedež podjetja Maribor) ali družbene pogodbe, če je več lastnikov, in hkrati sklep o spremembi poslovnega naslova. Priloga oddanim dokumentom je overjena Izjava lastnika objekta.

Razmišljate o odprtju s.p. ali d.o.o.? Pridite k nam, na DATA točko. Za termin registracije podjetja nas pokličite na 01/600 15 30 ali data@data.si.

Prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja