Go to Top

Odpoved najemne pogodbe – odpovedni rok skrajšan

Odpoved najemne pogodbe z novo ureditvijo daje več pravic lastnikom, ko najemniki ne plačujejo najemnine

Odpoved najemne pogodbe je strah in trepet najemnikov stanovanj. Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je začel veljati junija letos, so najemniki lahko še hitreje brez strehe nad glavo. Spremenil se je 112. člen Stanovanjskega zakona, ki ureja odpoved najemne pogodbe.

Vas zanima obdavčitev kriptovalut? Prijavite se na brezplačen dogodek!

Pred spremembami je veljal odpovedni rok 90 dni, zdaj se je skrajšal na 60 dni. Če pride do spora med najemodajalcem oz. lastnikom stanovanja in najemnikom, se odpoved najemne pogodbe izvrši po končanem sodnem postopku, kjer  sodišče določi rok za izselitev. Po spremenjeni zakonodaji mora najemnik, če tako odloči sodišče, stanovanje izprazniti v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni. Prej je imel čas, da reši svoj stanovanjski problem v roku od 60 do 90 dni.

Preverite koliko dohodnine boste plačali

pravno svetovanje

 

Informativni izračun plače

ajemniku se ni treba izseliti, dokler mu lastnik ne povrne vlaganj v stanovanje, o katerih sta se dogovorila v najemni pogodbi. Odpoved najemne pogodbe je mogoča, ko lastnik opravi to dolžnost.

Koliko in kako je obdavčena oddaja stanovanja

Krivdni razlogi odpovedi najemne pogodbe

Najemnik ima poleg plačila stroškov in najemnine tudi druge dolžnosti. Stanovanje mora uporabljati tako, da ga ne poškoduje, ne spreminja opreme brez soglasja lastnika in ne krši hišnega reda in tako povzroča nesoglasij s sosedi. Prevzeti ga mora v mesecu dni in ga praviloma ne sme dati v podnajem drugim (razen v zakonsko določenih primerih in ob soglasju najemodajalca). V njem lahko bivajo samo osebe, ki so navedene v pogodbi. Drugim je bivanje omogočeno le za največ dva meseca.

Dodatek za delovno dobo

Prav tako najemnik v stanovanju ne sme opravljati dejavnosti brez dovoljenja lastnika. S tem se sreča že pri ustanovitvi s. p., saj se mora s tem strinjati lastnik. Če se najemnik izseli za več kot tri mesece, lahko lastnik sklepa, da je stanovanje prazno.

Med krivdne razloge za odpoved pogodbe se štejejo tudi lažni podatki, s katerimi je najemnik dobil pravico do subvencionirane najemnine. Odpoved najemne pogodbe se ne more uresničiti, če najemnik dokaže, da krivdni razlogi ne obstajajo.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Odpoved najemne pogodbe v primeru neplačila najemnine ali stroškov

Stanovanjski zakon je bogatejši za nov člen, ki se prav tako nanaša na odpoved najemne pogodbe. 112.a člen ureja odpoved najemne pogodbe, če najemnik ne plačuje najemnine in/ali stroškov. Lastnik na ta prejemek plača davek.

Lastnik mora najemnika opomniti, da uporablja njegovo nepremičnino, ne da bi poravnal obveznosti, plačal najemnino in stroške bivanja v stanovanju. Na to ga mora spomniti pisno, nato pa mu lahko vroči odpoved najemne pogodbe, ki začne veljati na dan, ko jo lastnik prejme. Če najemnik še vedno vztraja v stanovanju, lahko lastnik od sodišča zahteva nalog za izpraznitev stanovanja. To se mora zgoditi v mesecu dni, prav toliko pa ima najemnik časa, da ugovarja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Lastniki so v preteklosti pogosto opozarjali, da imajo težave z izselitvijo najemnikov, ki ne plačujejo najemnine ali stroškov. Nekateri so zaradi negativnih izkušenj raje pustili prazna stanovanja kot sprejeli najemnika. S tem imajo lastniki več pravnih možnosti in tudi manj strahu pred neplačniki. Na trgu nepremičnin za najem se bo tako verjetno znašlo več stanovanj, ki bodo na voljo resnim iskalcem strehe nad glavo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja