Go to Top

Najemodajalec in njegovi vplivi na veljavnost najemnega razmerja

Najemodajalec umre – kaj to pomeni za vaše najemno razmerje?

Najemodajalec in najemnik sta stranki v najemnem razmerju, to sta lahko pravni ali fizični osebi. Pri tem ali najemate stanovanje od pravne ali fizične osebe načeloma ni večjih razlikovanj. Kaj pa se zgodi če najemodajalec fizična oseba umre? Kakšne možnosti ima najemodajalec v primeru smrti najemnika?

Izračunajte si plačo!

Na kratko o najemnem razmerju

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Najemno razmerje se vzpostavi na podlagi sklenjene najemne pogodbe – za stanovanjsko nepremičnino mora biti ta sklenjena v pisni obliki. Pogodbeni stranki  imata skladno z načelom dispozitivnosti možnost, da posebej določita, kakšne so posledice v primeru smrti ene ali druge stranke. Gre torej za primer, če umre najemnik ali najemodajalec. Če pogodbeni stranki tega posebej ne uredita z  najemno pogodbo, se za primer smrti uporabijo določila Obligacijskega zakonika in Stanovanjskega zakona.

Obvezno preberite: PREVOZ NA DELO BO PLAČAN MANJ

Najemno razmerje velja za ves čas sklenitve, ne glede na smrt najemodajalca

Obligacijski zakon v 599.členu določa, da najemno razmerje s smrtjo ne preneha, temveč se nadaljuje z dediči. Ker gre za nadaljevanje najemnega razmerja, dedič najemodajalec od najemnika tudi ne mora zahtevati izpraznitve stanovanja. Izpraznitveni zahtevek lahko najemodajalec naperi zoper najemnika zgolj v primeru kršitve določb najemne pogodbe. Dolgovi zapustnika pa lahko za dediča predstavljajo veliko breme, zato se nekateri dedovanju odpovejo.

pravno svetovanje

Obvezno preberite: TURISTIČNI BONI kje jih bomo lahko koristili

Pravice in obveznosti, ki jih ima najemnik do novega najemodajalca

Najemnik ima skladno z zakonom pravico podpisati pogodbo z novim najemodajalcem dedičem, pod enakimi pogoji, kot sta jih dogovorila on in pokojni najemodajalec.

V trenutku, ko najemnik izve, da je njegov najemodajalec umrl, naj čimprej stopi v kontakt z njegovimi dediči zaradi plačila najemnine. Dokler ostaja zapustnikov bančni račun aktiven (načeloma do zapuščinske obravnave), lahko najemnino nakazuje tja, znesek pa se všteva v zapuščinsko maso. Naprej pa je potrebno urediti plačevanje najemnine na račun najemodajalca dediča, kar se uredi z novo najemno pogodbo.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kako pa na najemno razmerje vpliva smrt najemnika?

Stanovanjski zakon (SZ-1) vsebuje sledečo dikcijo:

»Če najemnik stanovanja umre, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti oziroma z enim od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi. Zahteva za sklenitev pogodbe mora biti podana lastniku v pisni obliki v 90 dneh po smrti najemnika.«

Če takšne osebe v najemnem stanovanju ni, s smrtjo najemnika najemno razmerje preneha.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja