Go to Top

Dolgovi zapustnika – marsikdo se dedovanju odpove!

Dolgovi zapustnika in dediči

Dolgovi zapustnika lahko za dediča pomenijo veliko breme, v kolikor gre za visoke dolgove. V slednjem primeru se prav iz tega razloga marsikdo odpove dedovanju, saj potem ni odgovoren za zapustnikove dolgove.  Za to se ponavadi odločijo dediči, če so dolgovi zapustnika večji od njegovega premoženja.

Informativni izračun plače

Zakon o dedovanju ureja tudi dedovanje dolgov

Zakon o dedovanju med drugim ureja tudi dedovanje dolgov. Z dedovanjem zapustnikovega premoženja preidejo na dediča tako premoženje in pravice kakor tudi obveznosti oz. dolgovi zapustnika. Odgovornosti dedičev za zapustnikove dolgove ni možno vnaprej izključiti. Dolgovi zapustnika so dolgovi oz. obveznosti, ki izhajajo od samega zapustnika in s smrtjo zapustnika ne ugasnejo, temveč preidejo na dediče. Tako nastanejo šele po uvedbi dedovanja.

Regres za upokojence 2021

Kaj vse spada pod dolgove zapustnika?

Poleg dolgov zapustnika, dediči odgovarjajo tudi za dolgove zapuščine.

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Dolgovi zapustnika in zapuščine so:

  • obveznosti oz. dolgovi zapustnika, ki so nastali še za čas njegovega življenja;
  • stroški za pogreb zapustnika;
  • stroški za popis in ocenitev zapuščine;
  • stroški za zavarovanje zapuščine;
  • stroški skrbnika zapuščine in upravitelja zapuščine.

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Dolgovi zapustnika – ali vsi dolgovi»padejo« na dediče?

Dedič je odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. Vendar pozor – dedič ne odgovarja le s podedovanim premoženjem, ampak tudi s svojim premoženjem.

Pravni nasvet

Obstaja pa tudi možnost, da dedič ne bo odgovarjal za zapustnikove dolgove, če zapustnikovi upniki zahtevajo ločitev premoženja. Slednje pomeni, da se zapuščina loči od dedičevega premoženja. V tem primeru upniki lahko zahtevajo plačilo terjatev samo iz zapuščinskega premoženja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kako je z zapustnikovimi dolgovi, če je več dedičev?

Če je več dedičev, so ti nerazdelno odgovorni za zapustnikove dolgove, in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža. Med dediči se delijo dolgovi v sorazmerju z njihovimi dednimi deleži, če ni v oporoki določeno drugače

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja