Go to Top

Najemna pogodba za stanovanje – kaj mora vsebovati?

Najemna pogodba za stanovanje se sklepa v pisni obliki. Le tako je zagotovljena ustrezna stopnja varnosti najemnega razmerja. Pomembno pa je, da pogodba vsebuje vse obvezne sestavine.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Katere podatke oziroma elemente mora torej vsebovati najemna pogodba za stanovanje, da bo veljavna? Izognite se težavam v prihodnosti in pripravo najemne pogodbe zaupajte strokovnjakom – pravnikom DATA d.o.o.. Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528!

Informativni izračun plače

Najemna pogodba za stanovanje in njena vsebina

Potrebujete strokovno pripravljeno najemno pogodbo? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pri sklepanju najemnega razmerja je potrebno paziti, da najemna pogodba za stanovanje vsebuje vse bistvene sestavine. Kakšna mora biti njena vsebina predpisuje Stanovanjski zakon (SZ-1).

Najemna pogodba za stanovanje mora tako vsebovati vsaj:

 • opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja,
 • identifikacijsko oznako iz katastra stavb,
 • ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje,
 • odpovedne razloge,
 • vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj,
 • določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe,
 • višino najemnine ter način in roke plačevanja,
 • način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini,
 • določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja,
 • čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas,
 • način predaje stanovanja.

ZNESEK REGRESA 2020

Veljavnost najemne pogodbe za stanovanje

Najemna pogodba za stanovanje  se lahko sklene za določen čas ali za nedoločen čas. Kadar je najemna pogodba sklenjena za določen čas, bo prenehala veljati z iztekom časa za katerega je bila sklenjena. Če je najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas, pa je za njeno prenehanje potrebna odpoved s strani najemodajalca ali najemnika.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Odpoved najemne pogodbe

Najemnik stanovanja lahko najemno pogodbo za stanovanje odpove kadarkoli, ne da bi za to navedel konkreten razlog. Odpoved mora biti dana v pisni obliki. Če se stranki nista dogovorili drugače, velja 90 dnevni odpovedni rok.

Po drugi strani pa lahko najemodajalec pogodbo odpove le, če najemniku poišče drugo ustrezno stanovanje za najem. Izjema seveda velja, če so podani krivdni razlogi na strani najemnika.

BRUTO NETO PLAČA

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja