Go to Top

Odpoved, dopust, regres

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko podana tako s strani delodajalca kakor tudi s strani delavca. Ne glede na to, kdo poda odpoved pa se morata delodajalec in delavec o marsičem dogovoriti. Predmet pogovora je tudi izraba letnega dopusta in pravica do regresa.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Da bo odpuščanje delavcev zakonito, je potrebno upoštevati predpisane postopke in delavce seznaniti z njihovimi pravicami ob odpovedi. Ste se znašli v situaciji, ko je odpuščanje neizogibno? Potrebujete strokovno pomoč pri vodenju postopka? Pišite nam na data@data.si ter si zagotovite ustrezno pravno pomoč naše pravne službe!

Informativni izračun plače

Odpoved – kaj pa regres in dopust?

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Na našo pravno službo se pogosto obračajo delavci in zaposleni, ki potrebujejo pojasnila glede pravic in dolžnosti, ki so podali odpoved. Najpogosteje se vprašanja nanašajo na pravico do regresa ter koriščenja letnega dopusta.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Ste podali odpoved? Koliko dni dopusta vam pripada?

Če delavec v podjetju ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni delež letnega dopusta za vsak polni mesec zaposlitve pri delodajalcu. Če delavec poda odpoved po 31. marcu, ko je že prejel odločbo delodajalca za letni dopust, ga mora ta po prejeti odpovedi odmeriti ponovno.

Kaj pa, če delavec službo zamenja, sorazmernega dela dopusta pa pri prvem delodajalcu še ni izkoristil? V tem primeru se lahko s starim delodajalcem dogovori za odškodnino za neizrabljeni dopust. Vendar to velja le v primeru, če do izteka pogodbe o zaposlitvi pri njem ni mogel izkoristiti sorazmernega dela dopusta.

ZNESEK REGRESA 2020

Odpovedni rok – čas za koriščenje dopusta!

Zaposleni, ki poda odpoved se pogosto z delodajalcem dogovori, da bo dopust koristil v času odpovednega roka. Kaj pa če to ni mogoče? Če se novi delodajalec strinja, lahko delavec dopust prenese.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kako pa je urejena pravica do regresa, če podate odpoved?

Ko gre za odpoved mora delodajalec izračunati tudi kolikšen regres pripada delavcu. Pravica do regresa je vezana na pravico do dopusta. Torej pripada delavcu sorazmerni delež regresa za vsak polni mesec zaposlitve. Kaj pa, ko pogodba o zaposlitvi ne poteče zadnji dan v mesecu? V tem primeru ZDR-1 različno ureja pravico do regresa. Odvisna je predvsem od tega, ali se delavec takoj zaposli pri naslednjem delodajalcu. Če ste se znašli v situaciji, ko niste prepričani kako izračunati višini regresa, ki pripada delavcu, ki je podal odpoved, pišite našim pravnikom na data@data.si ali jih pokličite na 01 6001 528!

BRUTO NETO PLAČA

Kaj pa, če je delavcu prenehalo delovno razmerje po tem, ko je že prejel celotni regres za letni dopust? V tem primeru ima delodajalec pravico od delavca zahtevati povračilo preveč izplačanega regresa. To lahko stori s pobotom, ki ga izvede pri izplačilu zadnje plače. Delodajalec lahko to stori le pod pogojem, da je predhodno pridobil pisno soglasje delavca. Če se delavec s tem ne strinja oziroma delodajalcu ni pripravljen vrniti preveč izplačanega regresa ima delodajalec možnost tožbe pred pristojnim sodiščem.

Če imate vprašanja glede sestave pogodb o zaposlitvi, se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake. Za termin za pravno svetovanje se dogovorite prek telefonske številke 01 600 1530 ali elektronske pošte data@data.siŠtevilne dileme glede zaposlovanja novih delavcev pa razjasnimo tudi na brezplačnem seminarju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja