Go to Top

Najemna pogodba za nedoločen čas

Najemna pogodba za nedoločen čas je vrsta najemne pogodbe, ki ne določa končnega datuma najema in traja, dokler je ena od pogodbenih strank ne odpove ali spremeni. V najemni pogodbi za nedoločen čas najemodajalec in najemnik skleneta dogovor o najemu nepremičnine, pri čemer ni določenega končnega datuma trajanja najema. Potrebujete pomoč pri pripravi najemne pogodbe za nedoločen čas? Obrnite se na izkušene pravne strokovnjake podjetja Data! Za termin za svetovanje nas lahko kontaktirate preko telefona na 01/600-1530 ali pa jim pišite na data@data.si.

Izračunajte si plačo

Najemna pogodba za nedoločen čas: značilnosti

Najemna pogodba za nedoločen čas ima osnovo v Stanovanjskem zakonu (SZ-1). Stanovanjski zakon ureja oddajo stanovanj v najem in oddajo poslovnih stavb in prostorov v najem. Pri sklenitvi najemne pogodbe za nedoločen čas je predvsem potrebno, da se uredi:

 1. oblika pogodbe: slovenska zakonodaja določa, da je najemna pogodba za nedoločen čas veljavna le, če je sklenjena v pisni obliki.
 2. trajanje: najemna pogodba za nedoločen čas ne določa končnega datuma trajanja najema, vendar je pogodba v veljavi ves čas, dokler ena od strank odpove.
 3. odpovedni rok: v najemni pogodbi za nedoločen čas uredite čas trajanja odpovednega roka.
 4. pravice in dolžnosti: najemna pogodba za nedoločen čas določa pravice in obveznosti tako najemodajalca kot najemnika, in sicer je v pogodbi navedena višina najemnine, pogoji plačila, odgovornosti za vzdrževanje nepremičnine in druge za tovrstno pogodbo pomembne podrobnosti.

Ustanovitev podjetja

Katere so bistvene sestavine najemne pogodbe za nedoločen čas?

Najemna pogodba za nedoločen čas mora biti (skladno s slovensko zakonodajo) v pisni obliki, pri čemer pa mora takšna pogodba vsebovati:

 • opis in lastnosti stanovanja;
 • identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
 • podatke o najemodajalcu in najemniku;
 • odpovedne razloge;
 • vrsto najema;
 • dogovor o medsebojnih obveznostih glede uporabe in vzdrževanja nepremičnine;
 • višino najemnine ter način in roke plačevanja;
 • dogovor glede plačevanja (obratovalnih in drugih) stroškov;
 • določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja;
 • način predaje stanovanja.

Najemna pogodba za nedoločen čas in odpovedni roki

V primerih sklepanja najemne pogodbe za nedoločen čas je pomembno, da se v sami pogodbi opredeli, kakšni so odpovedni roki v primeru odpovedi najemne pogodbe za nedoločen čas. Na podlagi SZ-1 velja, da če med strankama ni dogovorjeno drugače, lahko najemnik odpove pogodbo s 60 dnevnim odpovednim rokom. Enako velja tudi za najemodajalca. Ta lahko odpove najemno pogodbo z odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši od 60 dni.

Prispevki za s.p. za 2024

Najemna pogodba za nedoločen čas za najemodajalce in najemnike prinaša večjo prilagodljivost, saj se strankama ni treba obremenjevati s podaljšanjem najemne pogodbe. Za najemne pogodbe za nedoločen čas je pomembno, da se ob njeni sklenitvi upoštevajo ustrezne pravne zahteve, hkrati pa se preučijo vsi pogoji za sklenitev najemne pogodbe za nedoločen čas.

Ste mnenja, da je najemna pogodba za nedoločen čas prava izbira za vas, pa ne veste, kako jo pripraviti? Obrnite se na naše pravne svetovalce, ki vam bodo pripravili ustrezno pogodbo. Pokličite jih na 01/600-1530 ali pa se na termin individualnega pravnega svetovanja naročite preko data@data.si.

Prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja