Go to Top

Načrt za okrevanje predvideva 750 milijard, pri nas zategujejo pasove!

Načrt za okrevanje je Evropska Unija sprejela v višini  kar 750 milijard evrov. Načrt za okrevanje si bo prizadeval za odpravljanje gospodarske in socialne škode, za zagon evropskega gospodarstva in ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest. Načrt za okrevanje predvideva veliko sredstev, a voditelji EU so na drugi strani na nekaterih področjih naredili obsežne reze. Tudi ministrstva pri nas že pripravljajo ukrepe za znižanje izdatkov!

Informativni izračun plače

Evropska Komisija bo sredstva v skladu s prednostnimi nalogami usmerila v posebne in nove potrebe po financiranju. Šlo bo za nepovratna sredstva in posojila. Tako bo EU članicam nudila podporo, ne da bi pri tem še dodatno obremenjevala nacionalne proračune.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Evropska sredstva so pomemben dodaten vir financiranja, s katerim podjetniki lahko phranjate svojo konkurenčno prednost. Izkoristite jih – če vam je pot do njih pretežka, smo tu, da vam pomagamo. Za vas organiziramo brezplačne seminarje in izobraževanja o aktualnih razpisih. Zainteresiranim pa nudimo tudi pomoč in svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije! Kontaktirajte nas na data@data.si ali nas pokličite na 01 600 1530.

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Javne naložbe in ključne strukturne reforme

Ključno vlogo pri okrevanju bodo imele javne naložbe in ključne strukturne reforme. Bistveni bo mehanizem za okrevanje in odpornost, ki bo ponudil nepovratna sredstva in posojila za naložbe in reforme na področju zelenega in digitalnega prehoda ter za odpornost nacionalnih gospodarstev. Del bodo namenili tudi kohezijski politiki. V ospredju bodo tudi mehanizmi za pravični prehod, kjer bodo pozornost usmerili na hitrejši prehod na podnebno nevtralnost. Denar bo namenjen tudi za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Zagon gospodarstva in spodbujanje zasebnih naložb

Del sredstev, ki jih predvideva načrt za okrevanje, bo namenjen nujnim ukrepom za zagon gospodarstva in spodbujanje zasebnih naložb. Ker ta predvidevajo zdrava podjetja, je komisija predlagala nov instrument za podporo plačilni sposobnosti. Tako bo načrt za okrevanje pomagal podjetjem, ki jih je koronakriza pahnila v negotov položaj.

Poleg tega načrt za okrevanje izraža tudi večjo potrebo po hitrejšem in prožnejšem proračunu za ukrepanje v izrednih razmerah.

Potrebujete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta?

Pomen evropskega sodelovanja in odzivanja na krize

Pokazalo se je, da Unija potrebuje okrepljeno zmožnost za odzivanje na krize. Del proračuna bo načrt za okrevanje tako namenil krepitvi zdravstvene varnosti in pripravam na zdravstvene krize v prihodnje. Okrepljen bo program Obzorje Evropa. Iz njega se bodo financirale življenjsko pomembne raziskave na področju zdravja, odpornosti ter zelenega in digitalnega prehoda.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Gospodarske razmere na nacionalni ravni poslabšane

EU in načrt za okrevanje bo članicam nudila podporo, da ne bi še dodatno obremenjevala nacionalnih proračunov. Poletna napoved makroekonomskih gibanj namreč pravi, da so se gospodarske razmere v letošnjem letu izjemno hitro poslabšale.  To vpliva na znižanje proračunskih prihodkov in zahteva prilagoditve na področju proračunskih odhodkov.

Na katerih področjih bodo zmanjšali financiranje, zaenkrat še ni znano. Čaka se namreč, da bo vlada sprejela razrez proračunskih izdatkov. Konec julija so sicer že sprejeli usmeritev za pripravo predloga rebalansa proračuna za leto 2020, poglede pa bodo usmerjali tudi v leto 2021 in 2022.

Pravni nasvet

Načrt za okrevanje – posredovan nabor reform

Vlada je ministrstvom in vladnim službam že naložila, da morajo pripraviti nabor ukrepov za znižanje izdatkov za leta 2020, 2021 in 2022. Ta znižanja bodo namreč morali upoštevati v svojih finančnih načrtih. So pa morali Vladi posredovati tudi nabor reform, ki bodo del načrta za črpanje sredstev iz Sklada za okrevanja in odpornost.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja