Go to Top

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Predavatelj: Tjaša Dobnik, univ. dipl. pravnica | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 150 min.

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Predavatelj na izobraževanju
Tjaša Dobnik, univ. dipl. pravnica

Tjaša Dobnik je univerzitetna diplomirana pravnica. Ima več kot 9 let izkušenj s področja projektnega vodenja. Poleg tega je recenzentka razvojno-raziskovalnih projektov za programe EUREKA, World Alliance for Efficient Solutions – Solar Impulse Foundation in SPIRIT. Strokovnjakinja iz področja priprave poslovnih načrtov in prijav na razpise je že več let zaposlena pri Data d.o.o. in hvale vredna predavateljica.

Mnogo slovenskih podjetij in posameznikov še vedno ne ve, za katere investicije  je mogoče pridobiti nepovratna sredstva, kje dobiti informacije o razpisih in kakšne so osnovne značilnosti le-teh. Pridobivanje povratnih in nepovratnih finančnih virov pa je, oziroma bi morala biti, skrb vsakega (potencialnega) podjetnika. Seminar Vam bo pomagal prepluti kompliciran svet razpisov za mikro, mala in srednja podjetja…

Trenutno poteka osma finančna perspektiva Evropske unije, oziroma tretja, v kateri ima Slovenija pravico do črpanja sredstev iz proračuna EU. V osmi finančni perspektivi (2014 – 2020) ima Slovenija na voljo okrog 2,1 milijard EUR. Nepovratna sredstva predstavljajo dodaten vir financiranja dejavnosti mnogih podjetij in institucij. Nepovratna sredstva namreč zmanjšujejo angažiranje lastniških in dolžniških virov financiranja in s tem pocenijo investicijsko razvojni ciklus projekta. Pretežni del sredstev osme finančne perspektive bo počrpala vzhodna geografska regija. V sedmi finančni perspektivi (2007 – 2013) je bilo na voljo 4,2 milijard EUR sredstev, od katerih je Slovenija počrpala nekoliko več kot polovico. Za razliko od Slovenije kot države, gospodarstvo nima težav s črpanjem sredstev. Programi, ki so na voljo gospodarstvu in aktivni delovni sili ne dohajajo potreb le-teh.

Slovenske in mednarodne institucije nudijo nepovratna sredstva, sofinanciranje obrestnih mer ter garancije za posojila. Veliko večino sredstev je možno pridobiti prav v obliki nepovratnih sredstev, vendar je proces pridobivanja le-teh izjemno kompleksen in dolgotrajen. Možnosti za uspeh na javnem razpisu si precej povečate, če se pravočasno seznanite z vsebino in pogoji aktualnih javnih razpisov ter se poglobite v pripravo prijavne dokumentacije.

Na seminarju vam bomo predstavili priložnosti za pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev na različnih področjih, hkrati pa vam bomo pomagali pri odločitvi, kateri razpis bi bil najbolj primeren za vas in vaše podjetje.

Program

 • Predstavitev javnih razpisov po posameznih izvajalskih inštitucijah:
  • Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. (SID BANKA)
  • Slovenski podjetniški sklad (SPS)
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
  • Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT)
  • Slovenski okoljski sklad (EKO SKLAD)
  • Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)
  • Zavod RS za zaposlovanje
 • Postopek prijave na javni razpis?
 • Sredstva so mi odobrena. Kaj pa sedaj?

Komu je izobraževanje namenjeno?

Seminar je namenjen podjetjem, podjetnikom in bodočim podjetnikom, ki načrtujete: - realizirati svojo podjetniško idejo in za začetek poslovanja pridobiti finančna sredstva in zunanje eksperte, - premostiti financiranje projektov pod ugodnimi pogoji, - izvesti začetne investicije ali investicije v novo opremo / razširitev dejavnosti.

Trenutno za seminar ni razpisanih terminov.

Vaša naložba v znanje

Seminar je brezplačen!

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja. Brezplačna ustanovitev s.p. ali d.o.o. na SPOT Registracije! Več informacij

zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Vsi ljudje imamo ideje in prebliske. O njih se pogovarjamo s prijatelji na kavi, a smo pogosto preveč previdni. Zato le redki zberejo pogum, v svojih idejah prepoznajo poslovno priložnost in jih uresničijo. Udeležite se brezplačnega seminarja in spremenite svoje zamisli in hobije v priložnost za zaslužek Več informacij