Go to Top

Katerih podatkov delodajalec ne sme zahtevati od kandidata za zaposlitev?

Pravice in obveznosti delodajalca določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Katera dokazila mora kandidat predložiti delodajalcu?

Kandidat je dolžan predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje. Prav tako mora delodajalca obvestiti tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.

Katera znanja kandidatov lahko preizkusi delodajalec?

Delodajalec lahko pri zaposlovanju preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidatov, vendar le tista, ki se nanašajo oziroma so pomembna za opravljanje dela, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi. Preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata se ne sme nanašati na okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z delom, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Katerih podatkov delodajalec ne sme zahtevati?

Katerih podatkov delodajalec ne sme zahtevati od kandidata za zaposlitev?Delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati podatkov o:

  • družinskem oziroma zakonskem stanu,
  • nosečnosti,
  • načrtovanju družine in
  • drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

Ali sme delodajalec postavljati pogoje v zvezi s prepovedjo nosečnosti?

Delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo navedenih podatkov ali z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca.

Kaj lahko stori kandidat, če delodajalec od njega zahteva podatke o družinskem stanju, nosečnosti in načrtovanju družine oziroma druge osebne podatke?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem. Delodajalca torej ne smejo zanimati takšni podatki in pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, podatkov o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem (t.i. prepovedana vprašanja). Prav tako ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo navedenih podatkov.

To v praksi pomeni, da ni pomembno, kaj kandidat odgovori na ta, t.i. prepovedana vprašanja, saj jih delodajalec ne sme uporabiti in se ne sme nanje sklicevati pri kateri koli svoji odločitvi. To npr. pomeni tudi, da delodajalec ne more utemeljevati morebitne kasnejše odpovedi pogodbe o zaposlitvi s tem, da je kandidat navajal neresnične podatke na ta vprašanja, saj teh, t.i. prepovedanih vprašanj delodajalec sploh ne bi smel postavljati, podatkov v tej zvezi pa ne uporabiti kot podlago za svoje odločitve.

V primeru, da imate pravna ali kadrovska vprašanja, lahko pokličete naše pravne svetovalce na 01 600 15 30 ali jim pošljite e-mail na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek


Komentar (1)

  • P.P, 3. Aprila 2015 - 18:02 Odgovori

    Ne smejo vprašat, vprašajo pa vseeno :). Če ne poveš pa itak mislijo, da nekaj skrivaš.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja