Go to Top

Letni dopust in regres – 2 del

Letni dopust in regres

Letni dopust in regres za letni dopust določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). V prvem delu smo odgovarjali na vprašanja v zvezi s koriščenjem letnega dopusta, v drugem delu pa se vprašanja navezujejo predvsem na regres za letni dopust.

Kako je s pravico do letnega dopusta in regresa?

Delodajalec je dolžan delavcu  izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Letni dopust in regres mora delodajalec zagotoviti praviloma do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Če ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta, mu gre tudi pravica do celotnega regresa. Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust. Več o temu smo pisali že tukaj.

Kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa delavcu, ki sklene delovno razmerje tekom koledarskega leta?

Letni dopust in regres za letni dopust - pogosta vprašanja (2. del)Delodajalec je delavcu dolžan izplačati tolikšen del sorazmernega regresa za letni dopust, kolikor je delavec z ozirom na mesece zaposlitve do 1. julija pridobil sorazmernega dela letnega dopusta (in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve). Preostali del regresa za letni dopust je delodajalec dolžan izplačati najkasneje do konca tekočega koledarskega leta oziroma do prenehanja delovnega razmerja.

Kako je s pravico za letni dopusta in regres, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? Kakšen  letni dopust in regres mu je dolžan priznati in izplačati delodajalec?

Zakon o delovnih razmerjih daje pravico do minimalnega letnega dopusta. Ta ne more biti krajši kot štiri tedne. Ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.  Tako ima delavec, ki dela s krajšim delovnim časom, pravico do polnega in ne samo sorazmernega letnega dopusta.

Delodajalec dolžan delavcu izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi izrabe letnega dopusta ne dela.

Delavec je upravičen do izplačila regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas.

Kako je s pravico do letnega dopusta in regresa, kadar ima delavec z več delodajalci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas?

Ko ima delavec več zaposlitev za krajši delovni čas, mu delodajalci odmerijo letni dopust vsak po svojih merilih.  Pri vseh pa mora imeti na podlagi zakona najmanj minimalni letni dopust. Delodajalci morajo delavcu v tem primeru zagotoviti tudi sočasno izrabo letnega dopusta.

Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust in regres

Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja. Delavec se ji ne more odreči.   Sporazum, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, je dopusten samo v primeru, ko delavcu preneha delovno razmerje pri delodajalcu. Pred iztekom delovnega razmerjapa mu nibilo mogoče zagotoviti izrabe letnega dopusta, do katerega je upravičen.

Odškodninska odgovornost delodajalca se v primeru, ko delavec letnega dopusta zaradi okoliščin na strani delodajalca ne more izrabiti, lahko uveljavlja po splošnih načelih civilnega prava. Delodajalec je delavcu odškodninsko odgovoren tudi za kršitve pravic iz delovnega razmerja.

Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust. Za tekoče koledarsko mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust. Nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?

V takem primeru, lahko delodajalec uveljavlja zahtevke po civilnem pravu.

V primeru, da potrebujete pomoč pri pripravi odločb za odmero dopusta, lahko pokličete naše pravne svetovalce na 01 600 15 30 ali jim pošljite e-mail na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja