Go to Top

Fizična oseba – so lahko fizične osebe tudi delodajalci?

Fizična oseba se lahko znajde tudi v vlogi delodajalca

Delovno razmerje je v Zakonu o delovnih razmerjih opredeljeno kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. To je lahko pravna oseba ali pa tudi fizična oseba.

Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpišeta na eni strani delavec in na drugi delodajalec.

Informativni izračun plače

Fizična oseba mora z zaposlenim skleniti pogodbo o zaposlitvi

Pogodbo o zaposlitvi lahko kot delavec sklene vsaka fizična oseba, ki je dopolnila starost 15 let. Pogodba o zaposlitvi, ki bi jo sklenila oseba mlajša od 15 let, je nična.

Medtem ko je delavec lahko le fizična oseba, pa je delodajalec lahko fizična ali pravna oseba, pa tudi drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo. 

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Pravna oseba kot delodajalec

V večini primerov so delodajalci pravne osebe – gospodarske družbe, zasebni in javni zavodi, zadruge, društva, ustanove.

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi pravno osebo zastopa njen zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba. Kadar se pogodba sklepa s poslovodno osebo gospodarske družbe, nastopa v imenu delodajalca organ, ki je po zakonu oziroma aktih družbe pristojen za zastopanje delodajalca proti poslovodnim osebam, če le-tega ni, pa lastnik.

Pravni nasvet

Fizična oseba kot delodajalec

Seveda pa je delodajalec lahko tudi fizična oseba.

V praksi so to najpogosteje samostojni podjetniki posamezniki. To so fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost. Pri tem ni pomembno ali gre za samostojnega podjetnika, ki je samozaposlen (t. i. »polni s.p.«), ali za samostojnega podjetnika, ki gospodarsko dejavnost opravlja kot dopolnilno dejavnost oziroma postranski poklic (t. i. »popoldanski s.p.«). Tudi »popoldanski s.p.« torej lahko zaposli delavca enako kot »polni s.p.« ali pravna oseba.

Želim se prijaviti na e-novice

Delavce lahko zaposlujejo tudi druge fizične osebe z dejavnostjo, kot so npr. odvetniki, notarji.

Delodajalec pa je lahko tudi fizična oseba, ki samostojno ne opravlja nobene dejavnosti. Tudi v tem primeru je delodajalec (fizična oseba) dolžan delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja in oddajati obračune davčnega odtegljaja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja